Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv.m. Veikla Kaina

(už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis)

Užimtumas

(data ir laikas)

1. Salė VĮ „Krepšinio akademija Snaiperis“ 114 ,09 kv.m. Krepšinis  135 Eurai visam laikotarpiui  I ir III

16.30 – 17.30

rugsėjis – gegužė

2. Salė Albina Pakėnienė 114 ,09 kv.m. Tautiniai šokiai  50 Eurų visam laikotarpiui  II ir IV

16.30 – 17.30

rugsėjis – gegužė

3. Pagalbinės patalpos, pritaikytos menų studijai Zita Kavaliauskienė 14,76 kv.m. Keramikos būrelis  50 Eurų visam laikotarpiui  III ir IV

16.30 – 17.30

rugsėjis – gegužė

 4. Posėdžių salė Jolanta Balandienė 26 kv. m. Anglų kalba  50 Eurų visam laikotarpiui  III

16.30 – 17.30

rugsėjis – gegužė

5. Posėdžių salė VŠĮ „SK Standartas“ 26 kv.m. Šachmatai  50 Eurų visam laikotarpiui  I

16.30 – 17.30

rugsėjis – gegužė

6. Salė Tradicinis karate klubas „Tikslas“ 114 ,09 kv.m. Karate 90 Eurų visam laikotarpiui II ir IV

17.30 – 18.00

spalis – gegužė

7. Posėdžių salė MB „iCan“ 26 kv.m. Anglų kalba 135 Eurai visam laikotarpiui II ir IV

16.00 – 17.00

sausis – gegužė