PAJAMŲ ĮMOKŲ ATASKAITA už 2019 metų IV KETVIRTĮ

2019 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaitos

2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaitos

2019 m II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaitos

2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 m. IV ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 metų biudžeto metinė ataskaita

2018 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (formos) (papildymas)

2018 m. III ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (formos) (priedai)

2018 m. II ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2018 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos

2018 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (papildymas) (papildymas)

2017 metų IV ketvirčio finansinės ataskaitos

2017 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

2017 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (papildymas)

2017 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (papildymas)

2017 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (papildymas)

2016 metų IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys (2016 metų papildymas)

2016 metų III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys

2016 metų II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys

2016 metų I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos rinkinys

2015 metų biudžeto metinė ataskaita.