Telefonas - (8-37) 377622

El. paštas - rastine@zvangutis.lt

Balandžio 10 dieną priešmokyklinės „Šarkiukų“ grupės vaikai sulaukė netikėtos viešnios. Po TV šou „Šuolis“ vaikai įsikūnijo į matytus personažus, susigalvojo savitas taisykles. Norėdamos supažindinti su šia sporto šaka, pedagogės pakvietė Lietuvos šuolių į vandenį trenerę Aušrą Jurevičienę. Trenerė vaikams papasakojo apie šią sporto šaką, parodė vaizdinę vaikų šuolių į vandenį filmuotą medžiagą , kartu žaidė žaidimą „Šuolis“, pravedė  ir parodė šuolių į vandenį pradžiamokslio pratimus. Nuotraukos Galerijoje

Priešmokyklinės „Šarkiukų“ grupės vakaronė „Spalvos žaidžia ir juokauja“, įvykusi sausio 29 dieną, …

… bendram kūrybiniam darbui apjungė ne tik grupės vaikučius ir pedagogus, bet ir vaikučių tėvelius, broliukus bei sesutes. Šeimos indėlis kuriant eilėraštukus apie spalvas kartu su vaikais šventę padarė dar įdomesnę ir originalesnę. Vakaronės esmę atskleidė visų spalvotų vaikučių ir tėvelių bendras kūrybinis projektas tapant spalvotą pasaulį linksmomis spalvomis. Piešiniai skleidės džiugia energija, nuotaika ir nuoširdžiomis emocijomis.

Kaip gera ir miela pabūti visiems kartu, pasišnekučiuoti, pajusti vieni kitų šilumą, artumą, palaikymą…

Adventinė vakaronė skirta prisiminti lietuvių liaudies papročius bei tradicijas.

„Žiogelių” grupės vaikučiai gruodžio 12 dieną dainavo senovines dainas, žaidė žaidimus kartu su tėveliais, deklamavo eilėraštukus.

Vakaro stalai buvo nukrauti adventiniais valgiais, netrūko namuose pagamintų saldumynų. Visi patiekalai, vieni už kitus skanesni bei įdomesni,  buvo ruošti mūsų auklėtinių mamyčių ir tėvelių virtuvėse.

Vakaronės metu auklėtojos įsitikino, kad daugelyje šeimų papročiai ir tradicijos yra puoselėjamos, kaip didžiulė relikvija atsinešti iš senelių ir prosenelių laikų.

„Žiogelių” grupės auklėtojos Danutė ir Zoja

Lekiantis gyvenimas – tarsi ratas, apsisukęs vėl sugrąžino laiką, kai laukiame didžiojo stebuklo. Tai metas, kai susimąstome, kaip gyvenome praėjusiais. Visi esame atsakingi, gyvename rūpesčių sukūryje. Šis laikas, kai paliekame didžiausius savo darbus, tai advento laikotarpis, turtingas gražių papročių, prasmingų apeigų ir, žinoma, spalvingos tautosakos.

Tylų vakarą, advento žvakelės suliepsnojo „Žvangutyje“, kurios sukvietė ne tik ugdytinius, bet ir jų tėvelius, močiutes, drauge pasidalinti patirtimi, pasakojimais, dainomis, žaidimais, valgių receptais, tautos papročiais bei šeimose vyraujančiomis adventinio meto tradicijomis…žr. į galeriją

Nuoširdžiai dėkoju visiems dalyvavusiems ir atvėrusiems širdies gerumą.

                                     Renginio organizatorė auklėtoja- metodininkė Sigita Česonienė

Mūsų ir ypač vaikų gyvenimas priklauso nuo to, ką ir kaip galvojame apie mus supantį pasaulį.

Maria Molicka

Aplinka – svarbiausias faktorius Reggio Emilia ugdymo programoje. Čia vaikas patiria malonių atradimų, naujų minčių. Aplinka suprantama ir egzistuoja kaip edukacinis tarpininkas, siūlantis naujas erdves, skatinančias veikti.  Gruodžio 5 d. 17 val. salėje buvo organizuota atvira kūrybinė veikla ,,Žaidžiame su muzika ir šviesa”. Veiklos tikslas buvo sudaryti sąlygas vaikams kartu su tėveliais  tyrinėjant, eksperimentuojant  su įvairias šviesos šaltiniais ir tamsa, skambant specialiai parinkta muzika, atrasti naujus neįprastus dalykus, fantazuoti, kurti ir išreikšti savo patirtį.  Veikloje dalyvavo daugiau kaip 60 tėvelių su savo vaikučiais. Tėveliai džiaugėsi nauju ugdymo organizavimo būdu, susidomėje kūrė kartu su vaikais… žr.į galeriją

Sveiks, sveteli, margas. Į mus darželį atskubėjęs!

Sveiki ir Jūs, seneliai, pas savo anūkus svečiuosna atbildėję.

Susibėgo trys kartos Į mūsų „Žvangutį”. Susirinko seneliai iš visos Lietuvos.

Jau rudenėlis baigiasi ir darbus baigiame nudirbti. Juk ir senovėje žmonės linksminosi po visų darbų, o kas gi gali būti maloniau už nuoširdų susitikimą…

Graži tradicija tapusi vaikaičiams susitikti su seneliais atgaivinta „Pelėdžiukų“ grupės auklėtojų  dėka. Ruošdamiesi vakaronei vaikai nupiešė senelių portretus, pagamino kvietimus. Tėvai ir seneliai, ne tik išgirdo eiles, daineles, tačiau bendri žaidimai, susikabinimas rankomis apjuosė salę didžiuliu ratu. Smagaus laiko, gero ūpo buvo iki valios.

Šventės prasideda ir baigiasi, tačiau nuoširdi šiluma, visų bendras buvimas čia ir dabar, ilgai išliks  mūsų širdyse.   žr. į galeriją

Spalio 29 dieną „Bitučių” ir „Žiogelių” grupių vaikučiai kartu su auklėtojomis pakvietė visus vaikus į šventę „Rudenėlio dovanos”.

Vaikų, pasipuošusių tėvelių pagamintomis daržovių ir vaisių karūnomis ir apsiaustais, salėje laukė Rudenėlis, Pomidoras, Šeimininkė.

Vaikai dainavo daineles, deklamavo eiles, žaidė žaidimus.

Prieš 25-erius metus įkurtam vaikų lopšeliui-darželiui „Žvangutis“ šis jubiliejus – ypatingas: įstaiga jį pasitinka pakilia nuotaika. Mažųjų „Žvangutyje“ kas rytą laukia apie pusšimtis darbuotojų. Kai kurie buvę ugdytiniai į „Žvangutį“ veda jau savo atžalėles.

Šiuo metu, dvylikoje grupių esti per 250 mažųjų. Kai žmogus ar įstaiga švenčia jubiliejų, visuomet – smagu. Kuo darželis skiriasi nuo kitų įstaigų? Jis visada jaunas. Jeigu kalbėtume apie istoriją, nevalia pamiršti tų, kurie čia dirbo, patys kūrė istoriją. Visada džiugu kalbėti apie pasiekimus, kuriais gyvena kolektyvas. 25 metai – ilgas laiko tarpas tiek žmogui, tiek įstaigai.

Iš dabarties galime pasižiūrėti nueitą kelią, įvertinti kiekvieno pasiekimus. Darželis kuria naujas tradicijas, tarp kurių – renginiai, tapę ne tik darželio, bet ir miesto dalimi. Galime daug kuo džiaugtis, bet arčiausiai mūsų – žmonės. Šia proga lopšelio-darželio direktorė Zita Bastrakova linkėjo dar daugiau idėjų, skatinančių augti ir tobulėti. Daug išminties, atsidavimo ir meilės darbui įnešė direktorės pavaduotoja ugdymui – Rasa Šniaukienė. Kad darželis ir jo aplinka gražėtų rūpinosi direktorės pavaduotoja ūkio reikalams – Romualda Semėnienė. Direktorė už ilgametį sėkmingą darbą, už triūsą, pasižymėjusiems atskirose srityse įstaigos darbuotojams įteikė padėkos raštus ir kiekvienam palinkėjo eiti bendru sėkmės keliu. Minint sukaktį, vyko renginiai vaikams, jų tėveliams ir darbuotojams.

2013 m. spalio 14-18 dienomis vyko įstaigos atvirų durų savaitėlė.

Pirmadienis (skirtas dailės dienai) „Aš piešiu Tave, darželi”

Darželio „Žvangutis“ gimtadienio renginys „Aš piešiu tave, darželi!prasidėjo visų grupių susibūrimu salėje, pavaduotojos ugdymo reikalams Rasos Šniaukienės sveikinimais ir darželio vėliavos įnešimu. Skambant iškilmingam darželio himnui, vėliava išnešama į lauką ir iškeliama prie darželio durų.

 Gimtadienis? O kur dovana? Visi kartu nusprendžiame, kad geriausia dovana – tai nuoširdus vaikų piešinukas. Kimbame į darbą: išdėliotos priemonės, didelis popieriaus lapas kiekvienai grupei, išdalinami teptukai ir, sutūpę, atsigulę ar atsisėdę ant salės grindų piešiame, piešiame. Labai atsakingai, nuoširdžiai ir nuotaikingai. Kiekvienos grupės piešinys vis kitoks: šiltas ir spalvingas.

Piešiniai dovanojami darželiui – sukabinami ant sienų. Oi, koks gražus, koks spalvingas ir vaikiškai linksmas dabar darželis „Žvangutis“! Dabar galima laukti kitų vaikų dovanėlių – juk dienų dar daug ir dovanų dar bus… (žr. į galeriją)

Antradienis (skirtas šokių dienai) „Nagi, nagi patrepsėkim” (žr. į galeriją)

Trečiadienis (skirtas sporto dienai) „Sportuojame visi, visi … Maži ir dideli” (žr. į galeriją)

Ketvirtadienis (skirtas dainų dienai) „Dainų karuselė”  Muzikos pedagogė Renata Koncevičienė pakvietė visus drauge išausti muzikos ir dainų juostą, kurią norėjo padovanoti lopšeliui-darželiui „Žvangutis” jubiliejinio gimtadienio proga. Darželyje nuo ankstyvo ryto skambėjo nuotaikingos vaikiškos dainelės.

Vakare, į salę, vaikučiai kvietė savo tėvelius į šventinį koncertą „Dainų karuselė”. „Šarkiukų”, „Drugelių”, „Varlyčių”, „Pelėdžiukų”, „Žiogelių”, „Bitučių” grupių vaikučiai susibūrė į chorą – dainavo apie 130 vaikų. Visus susirinkusius eilėmis pasveikino renginio vedančioji auklėtoja-metodininkė Sigita Česonienė ir direktorė Zita Bastrakova.

Vaikai nuotaikingai atliko dainelę apie vaikystę „Eisime mes”, solo partiją atliko Jokūbas. „Saulės zuikutis” solo – Adelė. „Aš maža esu”, solo – Liepa. Įsidrąsinę vaikai padainavo: „Juoda daina”, „Skruzdelytė Liuda”, „Šokis”, „Lietuvėle, tu graži”, „Laiškas mamai”, „Mano tėtė”. Koncerto pabaigoje, vaikai, pritariant tėveliams, atliko dainą „O mes vaikai”. (žr. į galeriją)

Po koncerto, su gera nuotaika visi išsiskirstė į namus, laukdami penktadienio ryto.

Penktadienis (renginio uždarymas) „Linksmadienis… Tortadienis…” (žr. į galeriją)

 2013 m. spalio 12 d. darbuotojams  buvo organizuota išvyka į Biržų kraštą.

Edukacinę kelionę po Biržų kraštą pradėjome apžiūrėdami „Karvės olą“. Meniškos medinės nuorodos žymi taką prie olos. Tai karstinė smegduobė su ola, esanti Karajimiškio kaime, Biržų regioniniame parke. „Karvės ola” – žinomiausias ir geriausiai ištirtas respublikinės reikšmės geologinis paminklas Šiaurės Lietuvoje. Jos gylis 12 metrų, plotis prie žemės paviršiaus apie 10 m, prie dugno susiaurėja iki 2 m. Įgriuvos dugne yra ertmė, iš kurios atsišakoja 5 urvai, kurių vienas – Rupūžės ola sudaro požeminį ežerėlį, 1,5 m. gylio. Visų urvų bendras gylis yra apie 4 metrus. Mes leidomės žemyn laipteliais, kur dugne tvyro pastovi temperatūra – apie +5C net vasarą.

Širvėnos ežero pietinėje pakrantėje apžiūrėjome Biržų pilį, kur įsikūręs krašto muziejus „Sėla“. Net 25 salėse eksponuojami eksponatai, pasakojantys apie krašto istoriją ir kultūrą.

Biržų kraštas nuo seno garsėja savo aludariais ir išties skaniu alumi. „Alaus kelio“ ekskursiją pradėjome edukacine programa suaugusiems „Žaldoko alus“, kunigaikščių Radvilų statytos XVII a. bastioninės pilies rūmuose. Čia susipažinome su senosios aludarystės reikmenimis, naminio alaus gamybos technologija ir aukštaičių vaišingumą menančiomis tradicijomis. Muziejaus gidė vaizdžiai papasakojo visas alaus gamybos subtilybes. Folklorinis ansamblis padainavo biržietiškų dainų apie alų. Diena buvo nuostabi ir turininga (žr. į galeriją).

Projektai – tai efektyvi, visapusiškai įdomi ir naudinga ugdymo priemonė, sėkmingai naudojama daugumoje ugdymo įstaigų. Nuo 2008 metų Kauno m. priešmokyklinio ugdymo centre „Pušynėlis“, kuriam vadovauja priešmokyklinio ugdymo konsultantė Rasa Jankauskienė, pradėtas bendras Šilainių ikimokyklinių įstaigų projektas, skirtas priešmokyklinių grupių vaikų socialinei, pažintinei, sveikatos, komunikavimo ir meninei kompetencijoms lavinti.

Į projektą įsitraukė penkios Šilainių seniūnijos ikimokyklinės įstaigos: „,Žvangutis“, „Šarkelė“, „Rasytė“, „Vėrinėlis“ ir „Dobilėlis“, kurias sėkmingai koordinavo  l./d. „Žvangutis“ direktorės pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo konsultantė Rasa Šniaukienė.

Projektas pradėtas nuo artimiausios aplinkos ir savęs pažinimo („Darželis ir mano vaikystė“ – 2008 m.), toliau gilinantis į artimiausių žmonių, tėvelių ir senelių, veiklą („Nežiniuko kelionė į amatų pasaulį“ – 2009 m.), palaipsniui plečiant akiratį žiniomis apie savo gimtą kraštą („Lietuva- mano namai“ – 2010 m. ir „Pažink savo gimtą miestą“ – 2011 m.) ir pereinant prie savirealizacijos, kuriant ir dalinantis žiniomis su kitais („Žinau aš – žinok ir tu“ – 2012 m.).

Vykdydami 2012-2013 mokslo metų projektą „Žinau aš- žinok ir tu“ vaikai susitiko su profesijų atstovais: bibliotekininkais, odontologais, dailininkais, biologais, veterinarais. Įgytomis žiniomis pasidalino viktorinose, taip pat organizavo bendrus renginius su bendraamžiais, tėveliais.

Projektą vainikavo vaikų konferencija, surengta  l./d. „Žvangutis“, kurioje patys priešmokyklinio amžiaus vaikai demonstravo skaidres ir pasakojo projekto metu patirtus įspūdžius bei išreiškė patirtas emocijas. Šiuolaikiškai aktyvūs, projekto įvykių paskatinti ir subrandinti vaikai, drąsiai ir noriai savo žiniomis pasidalino su draugais iš kitų įstaigų. Veikla, ugdanti ir auginanti drąsų, aktyvų, savimi pasitikintį ir kūrybingą žmogų, džiugina vaikų tėvelius, pedagogus ir vadovus, skatindama visapusiškai naudingą veiklą tęsti ir vystyti.

 Parašė

Lopšelio – darželio „Žvangutis“ pavaduotoja ugdymui Rasa Šniaukienė

Lopšelio – darželio ,,Rasytė‘‘ pavaduotoja ugdymui Remigija Kasputienė

Rugsėjo 1-osios šventė į lopšelį-darželį „Žvangutis“ vėl sukvietė pailsėjusius, paaugusius, sustiprėjusius per vasarėlę vaikučius.Į draugišką mūsų darželio kolektyvą įsijungė ir nemažas būrys naujų draugų. Darželyje nuo pat ankstaus ryto  skambant nuotaikingom vaikiškom dainelėm,  vaikučius ir jų tėvelius pasitiko personažai Malvina ir Bitė Ritė, kuriuos sukūrė auklėtoja metodininkė Zina Šarikova ir auklėtoja Rūta Gecevičienė. Malvina ir Bitė Ritė visu vaišino  saldainiais ir kvietė į salę. Salėje  visus susirinkusius pasveikino lopšelio-darželio direktorė Zita Bastrakova ir direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Šniaukienė. Vaikai kartu su auklėtojomis, šeimos nariais atlydėjusiais vaikučius į šventę žaidė žaidimus, dainavo. Ugdytiniai eilėmis ir dainomis sutiko ir su rusėjo pirmąja pasveikino naujokus, kurie nedrąsiai žvelgė į savo būsimuosius draugus. Tačiau drauge padainavus ir pašokus būsimieji darželiečiai jautėsi drąsiau.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa Šniaukienė