Telefonas - (8-37) 377622

El. paštas - rastine@zvangutis.lt

Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja Renata spalio 3 – lapkričio 30 dienomis organizavo respublikinį ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytinių ir bendruomenės narių dainų festivalį ,,Rudens dainų mozaika – 2022”. Festivalyje dalyvavo apie 500 jaunųjų dainorėlių iš 54 Lietuvos miestų ir miestelių ikimokyklinių ugdymo įstaigų. Vaikai dainavo apie rudenėlį, žvėrelius, vėją, lietų, daržoves ir dar daug įvairių nuotaikingų dainelių, kurios suteikė jiems ne tik džiugių emocijų jas atliekant, bet ir daug įsimintinų akimirkų.

Paskutinę rudens dieną, muzikos mokytoja Renata su priešmokyklinukų būreliu, dalyvavo muzikos projekte,, Pagrokim” ir edukacijoje su afro būgnų virtuozu G. Mačiulskiu. Įdomi edukacinė veikla vaikuose ugdė kūrybinę saviraišką, ritmiškumą. Ugdytiniai patyrė muzikavimo būgnais džiaugsmą.

“Šarkiukų” grupės mokytoja Aistė ir psichologė Nijolė darželyje inicijavo akciją, skirtą Tarptautinei tolerancijos dienai. Ugdytiniai grupėse diskutavo apie žmonių panašumus ir skirtumus, pagarbą, dėmesingumą vienas kitam, buvo skatinami gerbti kitokį žmogų. Su džiaugsmu vaikai dalyvavo kūrybinėje veikloje ir kūrė namelius.

“Meškučių” grupės mokytoja Zita ir mokytojos padėjėja Jūratė su ugdytiniais dalyvavo akcijoje minint Tarptautinę tolerancijos dieną. Grupėje vyko pokalbiai apie draugystę, pagarbą, dėmesį vienas kitam. Mokytoja plėtojo vaikų supratimą apie toleranciją ir jos reikšmę. Vaikai spalvino, dekoravo namelius ir talkinant mokytojai bei mokytojos padėjėjai suklijavo juos į vieną didelį namą.

,,Katinukų” grupės mokytoja Rūta ir meninio ugdymo (muzikos) mokytoja Renata įstaigoje inicijavo ir organizavo projektą ,,Dek, ugnele, šviesi šviesele”. Ugdytiniai susipažino su laiko tėkme, dienos ir nakties kaita, žaidė šešėlių teatrą, žaidimus-ratelius, imituojant nykštukus, klausė pasakų. Vaikai patyrė daug džiugių ir teigiamų emocijų  su šeimos nariais, iš antrinių žaliavų,  gamindami žibintus. Projekto kulminacija įvyko ketvirtadienio vakarą, kuomet visa įstaigos bendruomenė, pasipuošusi nykštukų kepurėmis, su įžiebtom švieselėm, susirinko švęsti ,,Žibintų” šventės.

“Kiškučių” grupės ugdytinio Dominyko mama inicijavo ir organizavo grupės ugdytiniams edukacinę veiklą, skirtą pyragų dienai paminėti.  Vaikai aktyviai dalyvavo veikloje, mokėsi mandagiai, draugiškai bendrauti ne tik su grupės draugais, bet ir su suaugusiais, plėtojo sakytinę bei rašytinę kalbą, matematinius gebėjimus, tobulino kasdieninio gyvenimo, higieninius  įgūdžius,  savireguliaciją ir savikontrolę.  Edukacinės veiklos metu ugdytiniai patyrė daug džiugių bei teigiamų emocijų, praplėtė žinias apie sveikatai palankaus maisto gaminimą.

“Kiškučių” grupės ugdytiniai su mokytojomis Vilija ir Dalina bei logopede Gene Šarkuviene dalyvavo tarptautiniame projekte “Obuoliukai su megztukais”, skirtame tarptautinei obuolio dienai paminėti. Įgyvendinant projektą vaikai, pagal išklausytą pasaką “Obuoliukai su megztukais”, atliko įvairias kūrybines veiklas. Veiklų metu tobulėjo ugdytinių komunikavimo, pažinimo, socialinės  kompetencijos gebėjimai, tobulėjo kalbos bei kalbėjimo įgūdžiai, lavėjo jų kalbinė raiška.

„Drugelių“ grupės ugdytiniai dalyvavo Kauno Tado Ivanausko progimnazijoje vykusioje sporto šventėje „Būk vikrus, būk stiprus“. Pasiskirstę komandomis vaikai dalyvavo estafetėse, atliko įvairias sportines užduotis, žaidė judrius žaidimus. Grįžę į darželį vieni su kitais dalinosi, sporto šventės metu, patirtais įspūdžiais.

Įstaigoje, pagal vykdomą projektą “Kelionė po meno pasaulį”, vyko kūrybinė savaitė “Rudens skulptūros”. Visą savaitę grupių ugdytiniai su mokytojomis rinko nukritusius rudeninius lapus ir iš jų kūrė įvairias skulptūras. Darželio lauko erdvėje buvo surengta “Rudens skulptūrų” paroda, kurios metu  įstaigos bendruomenė grožėjosi ugdytinių drauge su  mokytojomis sukurtais meno kūriniais.

Pagal įstaigoje vykdomą projektą “Kelionė po meno pasaulį”, priešmokyklinių grupių ugdytiniai su grupės mokytojomis ir meninio ugdymo (muzikos) mokytoja Renata , dalyvavo J. Stulgos Tautinės muzikos muziejuje vykdomoje edukacinėje programoje: ,, Žaidžiame Ti Ta To”. Vaikai keliavo po garsų pasaulį, klausė gamtos ir žmogaus sukurtos muzikos, žiūrėjo animacinį filmuką, kuriame skambėjo tradiciniai muzikos instrumentai: skudučiai, kanklės, būgnas, ragai. Taip pat  vaikai susipažino su įvairiais lietuvių liaudies muzikos instrumentais, jų skambesiu, turėjo  galimybę ir patys jais pagroti.