Reikalingi dokumentai: vaiko gimimo išrašas arba vaiko gimimo liudijimas (kopija); dokumentai patvirtinantys kitas aplinkybes.

Tėvai gali sužinoti apie esamas ir laisvas vietas grupėse, apie vaiko vietą eilėje ir kitą informaciją, patvirtinančią jo priėmimo į grupę galimybes  http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai

CENTRALIZUOTA VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKA (atnaujintas)

Į DARŽELĮ – TIK PASISKIEPIJUS NUO UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ

MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS TVARKA (atnaujintas)

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-350 (pakeistas 2014-11-06 Nr.T-116) „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“, patvirtinti vaikų dienos maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse:

 1.1. lopšelio grupės vaikams:

pusryčiai – 0,48 Eur.

pietūs – 0,85 Eur.

vakarienė – 0,48 Eur.

1.2. darželio ir priešmokyklinės grupių vaikams:

pusryčiai – 0,52 Eur.

pietūs – 0,98 Eur.

vakarienė – 0,52Eur.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS