Raštvedė atostogauja nuo rugpjūčio 3 iki rugpjūčio 14 d. Prašymus galite pildyti svetainėje https://idarzeli.kaunas.lt/

PRIĖMIMAS IR KONSULTACIJOS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES VYKSTA

I-V   9.00-16.30 val. (pietų pertrauka 12:30 – 13:00)

Kreiptis į raštvedę Tel. (8 37)  37 76 22.

BŪTINAI su savimi turėkite vaiko gimimo liudijimą (nuo 2018 m. sausio 1 d. išrašomi gimimo įrašai) ir pirmumą įrodančius dokumentus.

Tėvai gali sužinoti apie esamas ir laisvas vietas grupėse, kitą informaciją http://www.kaunas.lt/svietimas/darzeliai

ĮSAKYMAS DĖL VIETŲ SKAIČIAUS 2020-2021 m.m.

CENTRALIZUOTA VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKA nuo 2020 m. sausio 1 d.

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS nuo 2020 m. sausio 1 d.

„DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” 8.3.7. punkto papildymas

„DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” 10.7. punkto papildymas

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 9 d. sprendimu Nr. T-350 (pakeistas 2014-11-06 Nr.T-116) „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse“, patvirtinti vaikų dienos maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse:

 1.1. lopšelio grupės vaikams:

pusryčiai – 0,48 Eur.

pietūs – 0,85 Eur.

vakarienė – 0,48 Eur.

1.2. darželio ir priešmokyklinės grupių vaikams:

pusryčiai – 0,52 Eur.

pietūs – 0,98 Eur.

vakarienė – 0,52Eur.

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

ĮĖJIMO Į ĮSTAIGĄ TVARKOS APRAŠAS