ĮSTAIGOS TARYBA

(sprendžia įstaigos veiklos klausimus)

Pirmininkas – Aistė Drevinskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Sekretorė Ieva Butkutė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai: Rasa Petkevičienė, ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja;

Nijolė Kliauzentienė, ūkio padalinio vadovė;

Vilma Popelskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja;

Inesa Zablackienė, virėja;

Tėvų atstovai: Gintarė Bičienė, Milisenta Baranauskienė, Edita Urbonė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)

(sprendžia specialiųjų poreikių  vaikų ugdymo ir pagalbos klausimus)

Pirmininkė – Irena Žemaitytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininko pavaduotoja – Genė Šarkuvienė, logopedė.

Sekretorė – Vita Miškinytė, dokumentų specialistė.

Nariai: Aistė Drevinskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Nijolė Kmitienė, psichologė;

Loreta Martinėlienė, logopedė;

Vilma Lesevičienė – visuomenės sveikatos specialistė.

DARBO TARYBOS KOMISIJA

Pirmininkė – Genė Šarkuvienė, logopedė metodininkė.

Sekretorė – Vita Miškinytė, dokumentų specialistė.

Narys – Irena Milašauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja.