ĮSTAIGOS TARYBA

(sprendžia įstaigos veiklos klausimus)

Pirmininkas – Aistė Drevinskienė, priešmokyklinio ugdymo auklėtoja.

Nariai: Rūta Gecevičienė, vyr. auklėtoja;

Dalina Vaičekauskienė, vyr. auklėtoja;

Sandra Čepinskienė – dietistė;

Inesa Zablackienė – virėja;

Vita Miškinytė – raštvedė.

Tėvų atstovai: Karolis Kiškiūnas, Donata Dagienė, Rosita Guzaitienė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)

(sprendžia specialiųjų poreikių  vaikų ugdymo ir pagalbos klausimus)

Pirmininkė – Irena Žemaitytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininko pavaduotoja – Genė Šarkuvienė, logopedė.

Sekretorė – Vita Miškinytė, raštvedė.

Nariai: Aistė Drevinskienė, priešmokyklinio ugdymo auklėtoja;

Nijolė Kmitienė, psichologė.

DARBO TARYBOS KOMISIJA

Pirmininkė – Genė Šarkuvienė, logopedė metodininkė.

Sekretorė – Vita Miškinytė, raštvedė.

Narys – Irena Milašauskienė, auklėtojos padėjėja.