ĮSTAIGOS TARYBA

(sprendžia įstaigos veiklos klausimus)

Pirmininkas – Aistė Drevinskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Nariai: Dalina Vaičekauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Sandra Čepinskienė – maisto sandėlininkė;

Inesa Zablackienė – virėja;

Vita Miškinytė – dokumentų specialistė.

Tėvų atstovai: Donata Dagienė, Rosita Guzaitienė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (VGK)

(sprendžia specialiųjų poreikių  vaikų ugdymo ir pagalbos klausimus)

Pirmininkė – Irena Žemaitytė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Pirmininko pavaduotoja – Genė Šarkuvienė, logopedė.

Sekretorė – Vita Miškinytė, dokumentų specialistė.

Nariai: Aistė Drevinskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Nijolė Kmitienė, psichologė;

Loreta Martinėlienė, logopedė;

Vilma Lesevičienė – visuomenės sveikatos specialistė.

DARBO TARYBOS KOMISIJA

Pirmininkė – Genė Šarkuvienė, logopedė metodininkė.

Sekretorė – Vita Miškinytė, dokumentų specialistė.

Narys – Irena Milašauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja.