ĮSTAIGAI REIKALINGA PEDAGOGĖ

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Telefonas Elektroninis paštas
1. Balsaitienė Birutė Panevėžio J.Švedo pedagoginė mokykla Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-84505 zvangutis@dokeda.lt
2. Brazaitienė Simona VDU Auklėtojos kvalifikacija Auklėtoja Auklėtoja 8-672-83146 zvangutis@dokeda.lt
3. Drevinskienė Aistė Kauno kolegija Ikimokyklinis auklėjimas Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 8-672-84486 zvangutis@dokeda.lt
4. Dubickaitė Erika LSU Ikimokyklinis auklėjimas Auklėtoja Auklėtoja 8-683-63219 zvangutis@dokeda.lt
5. Gecevičienė Rūta Lietuvos edukologijos universitetas Auklėtojos kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji  auklėtoja 8-672-84714 katinukai2013@gmail.com
6. Jasiulevičienė Vanda VDU Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-77150 zvangutis@dokeda.lt
7. Kundreckienė Julija Kapsuko O.Sukackienės pedagoginė mokykla Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-8450 zvangutis@dokeda.lt
8. Lazauskienė Valė Kapsuko O.Sukackienės pedagoginė mokykla Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja metodininkė 8-672-84685 zvangutis@dokeda.lt
9. Los Rita Vilniaus kolegija Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja metodininkė 8-672-77164 zvangutis@dokeda.lt
10. Luščinskienė Aistė Kauno kolegija Ikimokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja 8-683-63219 zvangutis@dokeda.lt
11. Mileriūtė Monika Kauno Kolegija Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja 8-672-84685 zvangutis@dokeda.lt
12. Oertelienė Birutė ŠPI Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 8-672-84791 zvangutis@dokeda.lt
13. Petkevičienė Rasa Kauno kolegija Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja 8-672-84561 zvangutis@dokeda.lt
14. Raubickienė Stanislava ŠPI Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 8-672-84791 zvangutis@dokeda.lt
15. Sadauskienė Rita Kauno kolegija Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-84561 zvangutis@dokeda.lt
16. Stočkūnienė Danutė Kauno kolegija Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-84557 zvangutis@dokeda.lt
17. Stulgaitienė Birutė Kapsuko O.Sukackienės pedagoginė mokykla Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-77164 zvangutis@dokeda.lt
18. Sutkutė Ieva ŠU Auklėtojos kvalifikacija Auklėtoja Auklėtoja 8-672-77039 zvangutis@dokeda.lt
19. Šarikova Zina Kapsuko O.Sukackienės pedagoginė mokykla Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja metodininkė 8-672-83146 bituciuvaikai5grupė@gmail.com
20. Šverubienė Zita Kauno kolegija Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-84685 zvangutis@dokeda.lt
21. Vaičekauskienė Dalina ŠPI Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-83230 zvangutis@dokeda.lt
22. Koncevičienė Renata Kauno kolegija Chorinis dirigavimas ir ikimokyklinis ugdymas Meninio ugdymo pedagogas (muzikos mokytoja) Muzikos mokytoja metodininkė 8-683-63219 zvangutis@dokeda.lt
23. Ūsienė Lina Kūno kultūros akademija Taikomosios kūno kultūros ir sporto mokytoja Neformaliojo ugdymo pedagogė (kūno kultūra) Neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) pedagogas metodininkas 8-683-63219 zvangutis@dokeda.lt
24. Šarkuvienė Genė ŠPI Logopedė Logopedė Logopedė metodininkė 8-683-63219 zvangutis@dokeda.lt
25. Martinėlienė Loreta ŠU Logopedė Logopedė  Logopedė metodininkė 8-683-63219 zvangutis@dokeda.lt

 

26. Kmitienė Nijolė VDU Mokyklinė psichologija Psichologė IV kategorijos psichologė 8-683-63219 psichologe.nijole@gmail.com