ĮSTAIGAI REIKALINGA PEDAGOGĖ

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Telefonas Elektroninis paštas
1. Dubickaitė Erika LSU Ikimokyklinis auklėjimas Auklėtoja Auklėtoja 8-672-77150 zvangutis@dokeda.lt
2. Brazaitienė Simona VDU Auklėtojos kvalifikacija Auklėtoja Auklėtoja 8-672-77039 zvangutis@dokeda.lt
3. Sutkutė Ieva ŠU Auklėtojos kvalifikacija Auklėtoja Auklėtoja 8-672-84557 zvangutis@dokeda.lt
4. Gecevičienė Rūta Lietuvos edukologijos universitetas Auklėtojos kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji  auklėtoja 8-672-84714 katinukai2013@gmail.com
5. Sadauskienė Rita Kauno kolegija Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-84561 zvangutis@dokeda.lt
6. Petkevičienė Rasa Kauno kolegija Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja 8-672-84561 zvangutis@dokeda.lt
7. Vaičekauskienė Dalina ŠPI Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-83230 zvangutis@dokeda.lt
8. Luščinskienė Aistė Kauno kolegija Ikimokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja 8-683-63219 zvangutis@dokeda.lt
9. Šarikova Zina Kapsuko O.Sukackienės pedagoginė mokykla Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja metodininkė 8-672-83146 bituciuvaikai5grupė@gmail.com
10. Los Rita Vilniaus kolegija Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja metodininkė 8-672-77164 zvangutis@dokeda.lt
11. Lazauskienė Valė Kapsuko O.Sukackienės pedagoginė mokykla Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja metodininkė 8-672-84685 zvangutis@dokeda.lt
12. Šverubienė Zita Kauno kolegija Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-84685 zvangutis@dokeda.lt
13. Stulgaitienė Birutė Kapsuko O.Sukackienės pedagoginė mokykla Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-77164 zvangutis@dokeda.lt
14. Kundreckienė Julija Kapsuko O.Sukackienės pedagoginė mokykla Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-84505  zvangutis@dokeda.lt
15. Balsaitienė Birutė Panevėžio J.Švedo pedagoginė mokykla Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-84505 zvangutis@dokeda.lt
16. Stočkūnienė Danutė Kauno kolegija Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-84557 zvangutis@dokeda.lt
17. Jasiulevičienė Vanda VDU Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-77150 zvangutis@dokeda.lt
18. Drevinskienė Aistė Kauno kolegija Ikimokyklinis auklėjimas Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 8-672-84486 zvangutis@dokeda.lt
19. Raubickienė Stanislava ŠPI Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 8-672-84791 zvangutis@dokeda.lt
20. Oertelienė Birutė ŠPI Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 8-672-84791 zvangutis@dokeda.lt
21. Koncevičienė Renata Kauno kolegija Chorinis dirigavimas ir ikimokyklinis ugdymas Meninio ugdymo pedagogas (muzikos mokytoja) Muzikos mokytoja metodininkė 8-683-63219 zvangutis@dokeda.lt
22. Ūsienė Lina Kūno kultūros akademija Taikomosios kūno kultūros ir sporto mokytoja Neformaliojo ugdymo pedagogė (kūno kultūra) Neformaliojo ugdymo (kūno kultūra) pedagogas metodininkas 8-683-63219 zvangutis@dokeda.lt
23. Šarkuvienė Genė ŠPI Logopedė Logopedė Logopedė metodininkė 8-683-63219 zvangutis@dokeda.lt
24. Nijolė Kmitienė VDU Mokyklinė psichologija IV kategorijos psichologė Psichologė 8-683-63219 psichologe.nijole@gmail.com
25. Loreta Martinėlienė ŠU Logopedė Logopedė  Logopedė metodinikė 8-683-63219 zvangutis@dokeda.lt