ĮSTAIGAI REIKALINGA PEDAGOGĖ.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Specialybė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Telefonas Elektroninis paštas
1. Dubickaitė

Erika

LSU Ikimokyklinis auklėjimas Auklėtoja Auklėtoja 8-672-77150 zvangutis@dokeda.lt
2. Brazaitienė Simona VDU Auklėtojos kvalifikacija Auklėtoja Auklėtoja 8-672-77039 zvangutis@dokeda.lt
3. Grižaitė Edita LEU Auklėtojos kvalifikacija Auklėtoja Auklėtoja 8-672-77039 zvangutis@dokeda.lt
4. Sutkutė Ieva ŠU Auklėtojos kvalifikacija Auklėtoja Auklėtoja 8-672-84557 zvangutis@dokeda.lt
5. Gecevičienė

Rūta

Lietuvos edukologijos universitetas Auklėtojos kvalifikacija Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyr. auklėtoja 8-672-84714 katinukai2013@gmail.com
6. Sadauskienė

Rita

Kauno kolegija Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-84561 zvangutis@dokeda.lt
7. Petkevičienė

Rasa

Kauno kolegija Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja 8-672-84561 zvangutis@dokeda.lt
8. Vaičekauskienė

Dalina

ŠPI Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-83230 zvangutis@dokeda.lt
9. Luščinskienė

Aistė

Kauno kolegija Ikimokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja 8-683-63219 zvangutis@dokeda.lt
10. Šarikova

Zina

Kapsuko O.Sukackienės pedagoginė mokykla Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja metodininkė 8-672-83146 bituciuvaikai5grupė@gmail.com
11. Los Rita Vilniaus kolegija Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja metodininkė 8-672-77164 zvangutis@dokeda.lt
12. Lazauskienė

Valė

Kapsuko O.Sukackienės pedagoginė mokykla Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Auklėtoja metodininkė 8-672-84685 zvangutis@dokeda.lt
13. Šverubienė

Zita

Kauno kolegija Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-84685 zvangutis@dokeda.lt
14. Stulgaitienė

Birutė

Kapsuko O.Sukackienės pedagoginė mokykla Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-77164 zvangutis@dokeda.lt
15. Kundreckienė

Julija

Kapsuko O.Sukackienės pedagoginė mokykla Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-84505  zvangutis@dokeda.lt
16. Balsaitienė

Birutė

Panevėžio J.Švedo pedagoginė mokykla Ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-84505 zvangutis@dokeda.lt
18. Stočkūnienė

Danutė

Kauno kolegija Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-84557 zvangutis@dokeda.lt
17. Jasiulevičienė

Vanda

VDU Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Vyresnioji auklėtoja 8-672-77150 zvangutis@dokeda.lt
18. Drevinskienė

Aistė

Kauno kolegija Ikimokyklinis auklėjimas Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 8-672-84486 zvangutis@dokeda.lt
19. Raubickienė

Stanislava

ŠPI Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 8-672-84791 zvangutis@dokeda.lt
20. Oertelienė

Birutė

ŠPI Ikimokyklinė pedagogika ir psichologija Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja Priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė 8-672-84791 zvangutis@dokeda.lt
21. Koncevičienė

Renata

Kauno kolegija Chorinis dirigavimas ir ikimokyklinis ugdymas Meninio ugdymo pedagogas (muzikos mokytoja) Muzikos mokytoja metodininkė 8-683-63219 zvangutis@dokeda.lt
22. Ūsienė

Lina

Kūno kultūros akademija Taikomosios kūno kultūros ir sporto mokytoja Neformaliojo ugdymo pedagogė

(kūno kultūra)

Vyr. kūno kultūros pedagogas 8-683-63219 zvangutis@dokeda.lt
23. Šarkuvienė

Genė

ŠPI Logopedė Logopedė Logopedė metodininkė 8-683-63219 zvangutis@dokeda.lt
24. Loreta Martinėlienė ŠU Logopedė Logopedė 8-683-63219 zvangutis@dokeda.lt

Yra laisvų vietų.