VADOVO VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2017 METUS

IKIMOKYKLINĖ UGDYMO PROGRAMA

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS  „ŽVANGUTIS” 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽVANGUTIS” 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽVANGUTIS“ 2016–2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS