KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVANGUTIS“ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS (BRUTO)DARBO UŽMOKESTI