VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO, VYKDYMO IR KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

Viešųjų pirkimų pasiūlymai ir sutartys – http://www.cvpp.lt

2019 metų sausio-kovo mėnesiais įvykdyti pirkimai

Viešųjų pirkimų taisyklės

Metinė ataskaita Atn-3 tipinė forma

Metinė ataskaita AT-6

2018 metų viešųjų pirkimų planas

2017 metų gruodžio mėnesio išlaidos

2017 metų lapkričio mėnesio išlaidos

2017 metų spalio mėnesio išlaidos

2017 metų rugsėjo mėnesio išlaidos

2017 metų rugpjūčio mėnesio išlaidos

2017 metų liepos mėnesio išlaidos

2017 metų birželio mėnesio išlaidos

2017 metų gegužės mėnesio išlaidos

2017 m. balandžio mėnesio išlaidos

2017 m. kovo mėnesio išlaidos

2017 m. vasario mėnesio išlaidos

2017 metų sausio mėnesio išlaidos

2017 m. viešųjų pirkimų planas

2016 metų IV ketvirčio išlaidos

2016 metų III ketvirčio išlaidos

2016 metų II ketvirčio išlaidos

2016 metų I ketvirčio išlaidos

2016 metų viešųjų pirkimų planas