Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv.m. Veikla Kaina

(už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis)

Užimtumas

(data ir laikas)

1. Salė VĮ „Krepšinio akademija Snaiperis“ 114 ,09 kv.m. Krepšinis 36 Eurai  Pirmadieniais Trečiadieniais 12.00-12.45
2. Kabinetas (menų studijai)  Fizinis asmuo 10,96 kv.m. Keramikos būrelis 60 Eurų Atradieniais    trečiadieniais             15.30 – 17.00
3. Salė Tradicinis karate klubas „Tikslas“ 114 ,09 kv.m. Karate  24 Eurai Antradieniais         ketvirtadieniais             17.00 – 17.30
4. Posėdžių salė VŠĮ „Laimingos pamokėlės” 26 kv.m. Anglų kalba  79,50 Eurai Pirmadieniais, ketvirtadieniais           16.00 – 17.30
5. Salė Kauno vaikų ir jaunimo  futbolo mokykla „Ąžuolas”  114,09 kv.m. Futbolas 49,50 Eurai Antradieniais, ketvirtadieniais 8.00-8.45
6. Posėdžių salė VĮ „Lispa” 26 kv.m. ITS metodika  72 Eurai       Antradieniais                               15.15 – 17.15