Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv.m. Veikla Kaina

(už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis)

Užimtumas

(data ir laikas)

1. Salė VĮ „Krepšinio akademija Snaiperis“ 114 ,09 kv.m. Krepšinis
2. Salė Albina Pakėnienė 114 ,09 kv.m. Tautiniai šokiai
3. Kabinetas menų studijai) Rasa Žiūrienė 10,96 kv.m. Keramikos būrelis
4. Salė Tradicinis karate klubas „Tikslas“ 114 ,09 kv.m. Karate
5. Posėdžių salė VŠĮ „Laimingos pamokėlės” 26 kv.m. Anglų kalba
 6. Salė Kauno vaikų ir jaunimo  futbolo mokykla „Ąžuolas”  114,09 kv.m. Futbolas