Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv.m. Veikla Kaina

(už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis)

Užimtumas

(data ir laikas)

1. Salė VĮ „Krepšinio akademija Snaiperis“ 114 ,09 kv.m. Krepšinis  135 Eurai  2018 m. rugsėjis –

2019 m. gegužis

2. Salė Albina Pakėnienė 114 ,09 kv.m. Tautiniai šokiai  100 Eurų  2018 m. rugsėjis –

2019 m. gegužis

3. Pagalbinės patalpos (pritaikytos menų studijai) Zita Kavaliauskienė 14,76 kv.m. Keramikos būrelis  100 Eurų  2018 m. rugsėjis –

2019 m. gegužis

4. Salė Tradicinis karate klubas „Tikslas“ 114 ,09 kv.m. Karate  90 Eurų  2018 m. spalis –

2019 m. gegužis

5. Posėdžių salė MB „iCan“ 26 kv.m. Anglų kalba  250 Eurų  2018 m. rugsėjis –

2019 m. birželis