Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv.m. Veikla Kaina

(už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis)

Užimtumas

(data ir laikas)

1. Salė VĮ „Krepšinio akademija Snaiperis“ 114 ,09 kv.m. Krepšinis  135 Eurai 2019 m. rugsėjis – 2020 m. gegužė
2. Salė Albina Pakėnienė 114 ,09 kv.m. Tautiniai šokiai
3. Kabinetas menų studijai) Rasa Žiūrienė 10,96 kv.m. Keramikos būrelis  100 Eurų  2019 m. rugsėjo – 2020 m. gegužės
4. Salė Tradicinis karate klubas „Tikslas“ 114 ,09 kv.m. Karate
5. Posėdžių salė 26 kv.m. Anglų kalba