Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv.m. Veikla Kaina

(už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis)

Užimtumas

(data ir laikas)

1. Salė VĮ „Krepšinio akademija Snaiperis“ 114 ,09 kv.m. Krepšinis
2. Salė Albina Pakėnienė 114 ,09 kv.m. Tautiniai šokiai
3. Pagalbinės patalpos (pritaikytos menų studijai) Zita Kavaliauskienė 14,76 kv.m. Keramikos būrelis
4. Salė Tradicinis karate klubas „Tikslas“ 114 ,09 kv.m. Karate
5. Posėdžių salė MB „iCan“ 26 kv.m. Anglų kalba
6. Posėdžių salė UAB „Edukacija“ 26 kv.m. Edukacinis būrelis „Brick4kidz“