Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv.m. Veikla Kaina

(už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis)

Užimtumas

(data ir laikas)

1. Salė VĮ „Krepšinio akademija Snaiperis“ 114 ,09 kv.m. Krepšinis 135 Eurai 2018 m. rugsėjis –

2019 m. gegužis

2. Salė Albina Pakėnienė 114 ,09 kv.m. Tautiniai šokiai 100 Eurų 2018 m. rugsėjis –

2019 m. gegužis

3. Pagalbinės patalpos (pritaikytos menų studijai) Zita Kavaliauskienė 14,76 kv.m. Keramikos būrelis 100 Eurų 2018 m. rugsėjis –

2019 m. gegužis

4. Salė Tradicinis karate klubas „Tikslas“ 114 ,09 kv.m. Karate 90 Eurų 2018 m. spalis –

2019 m. gegužis

5. Posėdžių salė MB „iCan“ 26 kv.m. Anglų kalba 250 Eurų 2018 m. rugsėjis –

2019 m. birželis

6. Posėdžių salė UAB „Edukacija“ 26 kv.m. Edukacinis būrelis „Brick4kidz“ 120 Eurų 2018 m. lapkritis –

2019 m. gegužis