Eil. Nr. Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv.m. Veikla Kaina

(už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis)

Užimtumas

(data ir laikas)

1. Salė VĮ „Krepšinio akademija Snaiperis“ 114 ,09 kv.m. Krepšinis  135 Eurai 2019 m. rugsėjis – 2020 m. gegužė
2. Salė Albina Pakėnienė 114 ,09 kv.m. Tautiniai šokiai  45 Eurai 2020 m. vasaris – balandis
3. Kabinetas menų studijai) Rasa Žiūrienė 10,96 kv.m. Keramikos būrelis  100 Eurų  2019 m. rugsėjis – 2020 m. gegužė
4. Salė Tradicinis karate klubas „Tikslas“ 114 ,09 kv.m. Karate 90 Eurų  2020 m. vasaris -balandis
5. Posėdžių salė VŠĮ „Laimingos pamokėlės” 26 kv.m. Anglų kalba  90 Eurų  2020 m. vasaris – balandis
 6. Salė Kauno vaikų ir jaunimo  futbolo mokykla „Ąžuolas”  114,09 kv.m. Futbolas 60 Eurų  2020 m. vasaris – balandis