PRIĖMIMAS IR KONSULTACIJOS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES VYKSTA

I-V   9.00-16.30 val. (pietų pertrauka 12:30 – 13:00)

Kreiptis į dokumentų specialistą tel. (8 37)  37 76 22.   Karantino laikotarpiu tel.  868363219

BŪTINAI su savimi turėkite vaiko gimimo liudijimą (nuo 2018 m. sausio 1 d. išrašomi gimimo įrašai) ir pirmumą įrodančius dokumentus.

Nuo 2020-06-12 prašymus į ikimokyklinio  ugdymo įstaigas tėvai (globėjai) gali pateikti ir elektroniniu būdu per svetainę https://idarzeli.kaunas.lt 

Tėvai gali sužinoti apie esamas ir laisvas vietas grupėse, kitą informaciją https://idarzeli.kaunas.lt/

ĮSAKYMAS DĖL VIETŲ SKAIČIAUS 2022-2023 M.M.

CENTRALIZUOTA VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKA    2023 m. kovov 28 d. T-102 pakeitimas

SPRENDIMAS ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 21 d. sprendimu T-320 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse” patvirtinti vaikų dienos maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse nuo 2022 metų rugsėjo 1 d.:

 1.1. lopšelio grupės vaikams:

pusryčiai – 0,65 Eur.

pietūs – 1,1 Eur.

vakarienė – 0,65 Eur.

1.2. darželio grupės vaikams:

pusryčiai – 0,7 Eur.

pietūs – 1,3 Eur.

vakarienė – 0,7 Eur.

1.3. priešmokyklinės grupės vaikams:

pusryčiai – 0,7 Eur.

vakarienė – 0,7 Eur.

 

Sudaromos sutartys su naujai priimamų ikimokyklinio amžiaus vaikų ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvais (globėjais).

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

ĮĖJIMO Į ĮSTAIGĄ TVARKOS APRAŠAS