PRIĖMIMAS IR KONSULTACIJOS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES VYKSTA

I-V   9.00-16.30 val. (pietų pertrauka 12:30 – 13:00)

Kreiptis į dokumentų specialistą tel. (+370 37)  37 76 22 arba tel. +37068363219.

BŪTINAI su savimi turėkite vaiko gimimo įrašą ir pirmumą įrodančius dokumentus.

Nuo 2020-06-12 prašymus į ikimokyklinio  ugdymo įstaigas tėvai (globėjai) gali pateikti ir elektroniniu būdu per svetainę https://idarzeli.kaunas.lt 

Tėvai gali sužinoti apie esamas ir laisvas vietas grupėse, kitą informaciją https://idarzeli.kaunas.lt/

ĮSAKYMAS DĖL VIETŲ SKAIČIAUS 2023-2024 m.m.

CENTRALIZUOTA VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKA    2023 m. kovo 28 d. T-102 pakeitimas

SPRENDIMAS ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. birželio 21 d. sprendimu T-320 „Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse” patvirtinti vaikų dienos maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną Kauno miesto savivaldybės įsteigtų švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse nuo 2022 metų rugsėjo 1 d.:

 1.1. lopšelio grupės vaikams:

pusryčiai – 0,65 Eur.

pietūs – 1,1 Eur.

vakarienė – 0,65 Eur.

1.2. darželio grupės vaikams:

pusryčiai – 0,7 Eur.

pietūs – 1,3 Eur.

vakarienė – 0,7 Eur.

1.3. priešmokyklinės grupės vaikams:

pusryčiai – 0,7 Eur.

vakarienė – 0,7 Eur.

Sudaromos sutartys su naujai priimamų ikimokyklinio amžiaus vaikų ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tėvais (globėjais).

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIS

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIES 1 priedas

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO SUTARTIES 2 priedas

ĮĖJIMO Į ĮSTAIGĄ TVARKOS APRAŠAS

Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių dokumentai:

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, darbo grupės darbo reglamentas

POTVARKIS Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno miesto rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą

Kauno miesto savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikimokyklinio amžiaus vaikų siuntimo į Kauno rajono savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ugdymo programą, tvarkos aprašas