2% GPM PANAUDOJIMO ATASKAITA UŽ 2019 M.

Gerbiami Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ vaikų tėveliai, darbuotojai ir kiti bendruomenės nariai, nuoširdžiai dėkojame, kad skyrėte 2% GPM paramą mūsų įstaigai.

Jūsų paramos dėka darželis tampa vis jaukesnis, modernesnis, gerėja  bei plečiasi vaikų ugdymosi sąlygos viduje bei lauke. Šių lėšų dėka tvarkomos netradicinės aplinkos įstaigoje, kuriomis gali naudotis vaikai ir tėveliai. Šiais metais suremontuotos ir pritaikytos netradicinės erdvės vaikų socialinei bei meninei kompetencijai plėtoti „Skonių svetainė”, „Kūrybinių darbų studijai” pagaminti baldai bei nupirkta įranga.

Prašome ir šiais metais skirti 2% gyventojų pajamų mokesčio paramą, kad galėtume toliau puoselėti darželio aplinkas, stiprinti vaikų sveikatą ir gerinti ugdymo kokybę.

Pagal Lietuvos Respublikos Seimo priimtus Labdaros ir paramos bei Gyventojų pajamų mokesčio įstatymus Lietuvos gyventojai kasmet iki gegužės 1 d. gali pateikti Mokesčių inspekcijai prašymą, kad jo praeitais metais sumokėto pajamų mokesčio dalis (iki 2%) būtų pervesta įmonei ar organizacijai, turinčiai teisę gauti paramą pagal Labdaros ir paramos įstatymą (pvz., lopšeliui-darželiui, kurį lanko Jūsų vaikas).

Nauda įstaigai ir ugdytiniams

Skirdami 2% gyventojų pajamų mokesčio nesumažinsite savo šeimos biudžeto, nes lėšos išskaičiuojamos iš praeitais metais valstybei Jūsų jau sumokėto pajamų mokesčio.

Kviečiame paremti lopšelį-darželį „Žvangutis“ skiriant 2% paramos gyventojų pajamų mokesčių sumos. Suteikta parama bus panaudota tęsiant lopšelio-darželio ugdomosios aplinkos gerinimui.

Prašymo formą galite užpildyti internetu. Reikia savo internetinės bankininkystės pagalba prisijungti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos EDS (Elektroninio deklaravimo sistemos) ir užpildyti FR0512 (3 versija) formą.

Formos FR0512 (3 versija) pildymas

Pildydami FR0512 formą (3 versiją) didžiosiomis raidėmis, įrašykite:

1 laukelyje – savo asmens kodą
2 laukelyje – telefono kodą ir numerį
3V laukelyje – vardą
3P laukelyje – pavardę
4 laukelyje – adresą (miestas, gatvė, namo nr., buto nr.)
5 laukelyje – mokestinį laikotarpį (2019)
6S laukelį pažymėti ženklu „X“
E1 laukelyje – skaičių 2
E2 laukelyje (lopšelio-darželio „Žvangutis“ kodas) – 191640527
E3 laukelyje – įrašykite paramos gavėjo pavadinimą – Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“
E4 laukelyje- įrašykite 2,00 ar kitą dalį, jei skiriama kelioms viešosioms įstaigoms

E5 laukelyje – turi būti įrašomas paskutinis mokestinis laikotarpis, kurio pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti, t.y. laikotarpio pabaigos metai. E5 laukelyje įrašomas laikotarpis neturi būti ilgesnis kaip 5 metai, pradedant skaičiuoti nuo prašymo 5 laukelyje nurodytų metų. Pavyzdžiui, siekiant paskirti 2019, 2020, 2021, 2022 ir 2023 m. mokestinių laikotarpių pajamų mokesčio dalį, pakaks pateikti tik vieną šių metų prašymą, kurio E5 laukelyje yra įrašyti 2023 m. Atsižvelgiant į tokį prašymą, pajamų mokesčio dalis bus pervesta automatiškai už 2019, 2020, 2021, 2022 ir 2023 m. mokestinį laikotarpį, todėl 2019–2023 m. laikotarpiu prašymų Jums teikti nereikės.

Formos apačioje pasirašykite ir parašykite savo vardą bei pavardę.

Naudinga informacija

Dažnai gyventojai klysta manydami, kad paremti organizaciją iki 2% sumokėto GPM (Gyventojų pajamų mokesčio) gali tik dirbę pagal darbo sutartis. Iš tikrųjų pasinaudoti šia teise gali dirbę pagal darbo sutartis, gavę verslo pajamų iš kūrybos (autorinės sutartys, honorarai), iš sporto ar atlikėjų veiklos, iš individualios veiklos, gavę turto pajamų iš patalpų nuomos, iš automobilių nuomos, dividendų ir kt.

Išsamiau apie 2% GPM skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėse: www.3sektorius.lt, www.vmi.lt.

Formą rasite http://www.vmi.lt/cms/formos/FR0512

 

Dėkojame už Jūsų paramą!