„Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” įsakymas Nr.V-1615

Mokinių asmens duomenų tvarkos taisyklės

 

SISTEMINGAS EFEKTYVIŲ VAIKO AUKLĖJIMO ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS (STEP TĖVŲ GRUPĖS)

 

Kaip išvengti ašarų darželio rūbinėje. Ideali vaiko įvedimo į darželį schema.