„Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” įsakymas Nr.V-1615

Mokinių asmens duomenų tvarkos taisyklės

2020 metų spec.lėšų panaudojimas IV ketvirčio ataskaita

2020 metų spec.lėšų panaudojimas III ketvirčio ataskaita

2020 metų spec.lėšų panaudojimas II ketvirčio ataskaita

2020 metų spec. lėšų panaudojimas I ketvirčio ataskaita

2019 metų spec.lėšų panaudojimas IV ketvirčio ataskaita

2019 metų spec.lėšų panaudojimas III ketvirčio ataskaita

2019 metų spec.lėšų panaudojimas II ketvirčio ataskaita

2019 metų spec. lėšų panaudojimas I ketvirčio ataskaita

SISTEMINGAS EFEKTYVIŲ VAIKO AUKLĖJIMO ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS (STEP TĖVŲ GRUPĖS)

Kaip išvengti ašarų darželio rūbinėje. Ideali vaiko įvedimo į darželį schema.

2018 METŲ DIREKTORĖS VEIKLOS ATASKAITA  IR 2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžeto švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2018-2019 m.m.

2018 metų spec. lėšų panaudojimas IV ketvirtis

2018 metų spec. lėšų panaudojimas III ketvirtis

2018 metų spec. lėšų panaudojimas II ketvirtis

2018 metų spec. lėšų panaudojimas I ketvirtis

2017 metų spec. lėšų panaudojimas IV ketvirtis

2017 metų spec. lėšų panaudojimas III ketvirtis

2017 metų spec. lėšų panaudojimas II ketvirtis

2017 metų spec. lėšų panaudojimas I ketvirtis

Ūkinė ataskaita už 2016 m.

Finansinė ataskaita už 2016 m.

2016 metų spec. lėšų panaudojimas IV ketvirtis

2016 metų spec. lėšų panaudojimas III ketvirtis

2016 metų spec lėšų panaudojimas II ketvirtis