MISIJA

  • Ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, atsižvelgiant bei įvertinant jų individualumą. Plėtoti sąveiką su šeima siekiant sudaryti sąlygas kryptingam kiekvieno vaiko ugdymui(si) bei jo pasirengimui sėkmingam mokymui(si) mokykloje.
  • Lopšelis-darželis „Žvangutis” – atviras vaikų tėvams ir šilainių mikrorajono visuomenei. Įstaiga, teikianti: ankstyvojo amžiaus (1-3 metų), ikimokyklinio amžiaus (3-5/6 metų) ir priešmokyklinio amžiaus (6-7 metų) ugdymo paslaugas.

 

VIZIJA

  • Atviras, modernus, nuolat tobulėjantis, patrauklus vaikui ir tėvams.