MISIJA

  • Ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, gebančius bendrauti ir bendradarbiauti, formuojant atsakomybę, kūrybiškumą, rūpinimąsi savimi, pagarbą kitam. Skatinti bendruomenę rūpintis savo fizine, psichine bei emocine sveikata, diegti teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną.

VIZIJA

  • Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis” atviras, inovatyvus, nuolat besikeičiantis, patrauklus, sėkmingai plėtojantis lauko pedagogikos idėjas, atliepiantis vaiko bei šeimos poreikius.

FILOSOFIJA

Įstaiga atvira pokyčiams, naujovėms. Ugdymo proceso centre – vaikas, ugdytojas – stebėtojas, patarėjas.

 

VERTYBĖS

  • atsakomybė;
  • lyderystė;
  • inovatyvumas;
  • profesionalumas;
  • pagarba žmogui.