MISIJA

  • Teikti kokybiškas, šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio  ugdymo paslaugas. Ugdyti kūrybišką, laisvą, atsakingą, aktyvią, motyvuotą, fiziškai bei emociškai stiprią asmenybę.

VIZIJA

  • Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“ – saugi, nuolat besikeičianti, patraukli, atvira naujovėms, moderni, į šiuolaikinio ugdymo(si) strategijas orientuota, kiekvieno vaiko individualius gebėjimus bei poreikius atliepianti, ikimokyklinio ugdymo įstaiga.

FILOSOFIJA

Įstaiga atvira pokyčiams, naujovėms. Ugdymo proceso centre – vaikas, ugdytojas – stebėtojas, patarėjas.

VERTYBĖS

  • atsakomybė;
  • lyderystė;
  • inovatyvumas;
  • profesionalumas;
  • pagarba žmogui;
  • tolerancija.