MISIJA

  • Ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, gebančius bendrauti ir bendradarbiauti, formuojant atsakomybę, kūrybiškumą, rūpinimąsi savimi, pagarbą kitam. Skatinti bendruomenę rūpintis savo fizine, psichinę bei emocine sveikata, diegti teigiamą požiūrį į sveiką gyvenseną. 
  • atviras vaikų tėvams ir šilainių mikrorajono visuomenei. Įstaiga, teikianti: ankstyvojo amžiaus (1-3 metų), ikimokyklinio amžiaus (3-5/6 metų) ir priešmokyklinio amžiaus (6-7 metų) ugdymo paslaugas.

 

VIZIJA

  • Atviras, inovatyvus, nuolat besikeičiantis, patrauklus, sėkmingai plėtojantis lauko pedagogikos idėjas, atliepiantis vaiko bei šeimos poreikius.