KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVRAKOS APRAŠAS

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVANGUTIS” KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2019-2021 METAI

Pranešimo forma apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą

Atmintinė