Kontaktai

Tel. (+370-37) 37 76 22

el. paštas rastine@zvangutis.lt

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVANGUTIS” KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVANGUTIS” KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2022-2024 M. PAPILDYMAS

Pranešimo forma apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą

Atmintinė

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui.