KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVRAKOS APRAŠAS

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVANGUTIS” KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2022-2024 METAI

Pranešimo forma apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą

Atmintinė