KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVANGUTIS” NUOSTATAI

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVANGUTIS” DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVANGUTIS” VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVANGUTIS” BENDRUOMENĖS ETIKOS KODEKSAS

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVANGUTIS” PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVANGUTIS” DARBUOTOJŲ PAREIGŲ PAŽEIDIMO FIKSAVIMO TYRIMO IR DARBUOTOJŲ ĮSPĖJIMO DĖL ĮVYKDYTŲ PAŽEIDIMŲ TVARKOS APRAŠAS

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVANGUTIS” ELEKTRONINIO DIENYNO NUOSTATAI

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVANGUTIS” ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TVARKYMO TAISYKLĖS

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVANGUTIS” VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVANGUTIS” SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO TVARKA

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVANGUTIS” KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS