Įstaigoje paslaugas teikia:

Meninio ugdymo (muzika) mokytoja metodininkė:

 • moko ugdytinius muzikos kalbos, dainavimo pradmenų;
 • supažindina su muzikos instrumentais, tautos tradicijomis;
 • paruošia įstaigoje vykstančių renginių muzikinę dalį;
 • ruošia gabius muzikai vaikus miesto ir respublikiniams konkursams, dalyvauja projektuose.

Logopedė metodininkė:

 • išaiškina vaikų kalbos, kalbėjimo sutrikimų pobūdį ir priežastis;
 • įvertina ir numato palankiausias, sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus, siekdama užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėmis;
 • dirba individuliai ir grupėmis, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo trūkumams koreguoti;
 • pataria tėvams ir mokytojams, kaip lavinti vaikų kalbos suvokimo ir gebėjimo taisyklingai kalbėti įgūdžius, siekiant geresnių rezultatų;
 • sistemingai kaupia logopedinio ir medicininio tyrimo duomenis, juos analizuoja;
 • dalinasi darbo patirtimi su miesto logopedais, specialiaisiais pedagogais.

Tėveliai kviečiami konsultuotis su įstaigos logopede dėl vaikų kalbos sutrikimų. Konsultacijos pirmadieniais 8-9 val., trečiadieniais 1730 – 1800 val., arba iš anksto užsiregistravus telefonu 37-76-22

 

Psichologė (IV kategorija):

Darželyje rūpinasi vaikų psichine sveikata ir reikalingų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu, dirba su elgesio, emocijų, bendravimo problemų ir kitų sunkumų turinčiais vaikais. Konsultuoja vaikus ir jų tėvus/globėjus, pedagogus psichologiniais klausimais. Teikia individualias rekomendacijas vaiko problemoms spręsti, organizuoja susitikimus, paskaitas, pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo grupes (STEP), inicijuoja socialinio – emocinio mokymo ir charakterio ugdymo programą: „KIMOCHIS“ (Ankstyvoji vaikystė).

Konsultacijos vyksta antradieniais, trečiadieniais 8.00-9.00 val.

Į konsultacijas prašome registruotis el. paštu: psichologe.nijole@gmail.com

 

Meninio ugdymo (dailė) mokytoja:

 • teikia pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, turintiems kalbos, elgesio bei emocinių problemų.
 • ugdo vaikų kūrybiškumą, gebėjimą savarankiškai naudotis dailės raiškos priemonėmis, kurių pagalba reiškia savo sumanymus, emocijas ir įspūdžius.