Mieli tėveliai, įtėviai/globėjai, nuo kovo 30 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu pratęsiamas karantinas bei vaikų ugdymo vykdymas nuotoliniu būdu.

Darželio bendruomenei nuotolinio ugdymo organizavimas – tai naujas iššūkis, kuris koreguoja mūsų planus ir veiklos pobūdį, skatina visus susitelkti, glaudžiai bendrauti ir bendradarbiauti. Suvokiame, kad jus neramina vaikų ugdymas, sistemingas  jų individualių gebėjimų tobulinimas. Grupių pedagogai bei specialistai: logopedai, psichologas, menų pedagogai  pasirengę su jumis bendrauti ir bendradarbiauti nuotoliniu būdu ir padėti bei patarti įvairiais vaikų ugdymosi klausimais,  rekomenduoti veiklas, pasiūlyti užduotis, kurias galėsite, kartu su vaikais, atlikti namuose.

Įvairias veiklas, individualias užduotis bei rekomendacijas vaikų ugdymuisi namuose grupių pedagogai ir specialistai teiks periodiškai, atsižvelgiant į Kauno lopšelio–darželio ,,Žvangutis“ ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo programą, ikimokyklinio amžiaus vaikų  pasiekimų aprašą, vaikų amžių ir poreikius bei ugdymosi galimybes namuose.

Informacija apie ugdymo turinį teikiama:

  1. Dienyne ,,Mūsų darželis” (https://musudarzelis.lt/);
  2. Lopšelio – darželio ,,Žvangutis“ facebook paskyroje https://www.facebook.com/zvangutis/ ;
  3. Grupių facebook paskyrose;
  4. Mobiliaisiais telefonais;
  5. Dėl ugdymo organizavimo namuose grupių pedagogai ir specialistai konsultacijas, abiems pusėms priimtinu būdu teiks darbo dienomis nuo  kovo 30 d. 9.00 – 12.00 val., kitu individualiai (pedagogų ir tėvų, įtėvių/globėjų) suderintu laiku.

Sėkmingo nuotolinio ugdymo rezultatus pedagogai bei specialistai galės įvertinti tik gaudami grįžtamąjį ryšį iš tėvų, įtėvių/globėjų.

Informaciją apie vaikų ugdymąsi namuose tėvai, įtėviai/globėjai gali teikti:

  1. Vaikų, drauge su šeima, atliktomis įvairiomis užduotimis.
  2. Pasidalindami nuotraukomis, video įrašais.
  3. Fiksuojamais vaikų  pasakojimais, idėjomis.
  4. Tėvų, įtėvių/globėjų pateiktomis bei įgyvendintomis idėjomis, pasiūlymais.

Dėl ugdymo organizavimo namuose, iškilus klausimams, neaiškumams, galima teirautis įstaigos el. paštu l.d.zvangutis@gmail.com ir grupių el.paštais

Darželyje šiuo metu labai stinga vaikų juoko, jų krykštavimo bei šurmulio. Mes lauksime dienos, kuomet šiandieninė situacija normalizuosis ir  galėsime vėl grįžti į normalų gyvenimo ritmą.

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS