Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Kauno miesto savivaldybė

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Portalas „Pažinkime vaikystę”

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Švietimo naujienų portalas

Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo skyrius

Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba

Ugdymo plėtotės centras

Lietuvos švietimo pagalbos specialistų asociacija

Švietimo informacinių technologijų centras

Vaiko raidos centras

Paramos vaikams centras

VŠĮ Vaikų linija

Kauno socialinių reikalų skyrius

Šilainių seniūnija