1988 m. spalio 21 d. potvarkio Nr.387p įsteigtas Kauno 110-asis lopšelis-darželis.

1988 m. – 2015 m.  įstaigai vadovavo direktorė Zita Bastrakova.

Nuo 2015 m. įstaigai vadovauja direktorė Rasa Šniaukienė.

1996 m. liepos 8 d. potvarkio Nr.5.13 suteiktas Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ pavadinimas.

1996 m. grupėms suteikti pavadinimai: „Gandriukai”, „Ežiukai”, „Boružiukai“, „Pelėdžiukai“, „Žiogeliai“, „Meškiukai“, „Kiškučiai”, „Drugeliai”, „Šarkiukai”, „Varliukai”, „Bitutės”.

2014 m. sausio 14 d. atidaryta „Katinukų” grupė.

Nuo 1999 m. pedagogų iniciatyva veikia teatro mėgėjų trupė „Svitelis”.

2000 m. mūsų įstaigos iniciatyva susikūrė Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų vaidybinės veiklos draugija „Pasakaitė”.

Nuo 2000 m. iki 2015 m. aktyvūs Kauno m. „Teatro dienelės vaikų darželiuose” dalyviai.

Nuo 2000 m. bendradarbiaujant tėvams ir pedagogams įrengta seklytėlė su sukauptais senoviškais, autentiškais rakandais.

Nuo 2000 m. meninio ugdymo pedagogė (muzikos mokytoja) su auklėtiniais  dalyvauja Respublikiniuose konkurse „Giesmių giesmelė”, nuo 2005 m. „Jievaro tiltas”, nuo 2008 m. „Dainų dainelė”.

Nuo 2002 m. pedagogai dalyvauja tarptautinėje „Jaunoji Lietuva” (,,Zipio draugai“) programoje.

Nuo 2004 m. 4 grupės  dalyvauja Ugdymo inovacijų centro projekte „Gera pradžia“.

Nuo 2006 m. dalyvaujame Kauno ikimokyklinių įstaigų muzikos draugijos organizuojamame festivalyje „Iš visos širdies”.

Nuo 2010 m. įstaigos pedagogai dalyvauja OMEP veikloje.

Nuo 2010 m. dalyvaujame Lietuvos moterų sporto asociacijos organizuojamame renginyje „Sportuojanti mergaitė būsima olimpietė”.

Nuo 2010 m. iki 2015 m. dalyvavome projekte „Renkuosi, nes žinau”.

Nuo 2012 m. dalyvaujame Lietuvos futbolo federacijos (LFF) organizuojamose renginiuose, projektuose.

Nuo 2015m. įstaigos bendruomenė dalyvauja Respublikinės ikimokyklinių ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) veikloje.

Nuo 2016 m. įstaiga inicijuoja ir koordinuoja „Teatro dienelės vaikų darželiuose” renginius miesto ikimokyklinėse įstaigose.

Nuo 2016 m. įstaiga įgyvendina lauko pedagogikos idėjas, formuoja visos bendruomenės sveikos gyvensenos nuostatas.

Nuo 2017 m. įstaiga dalyvauja tarptautiniame Erasmus + KA2 projekte „Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme”.

Nuo 2018 m. įstaigos dviejuose grupėse pradėta įgyvendinti socialinio-emocinio mokymo ir charakterio ugdymo programa „Kimochis”.

Nuo 2018 m. organizuojami mokymai tėvams pagal „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo programą STEP 0-5 ir STEP 6-12″.

Nuo 2018 m. taikomi S.Kneipo organizmo grūdinimo metodikos elementai vaikų fizinės sveikatos stiprinimui.

Nuo 2018 m. įstaigos koridoriaus erdvės pritaikytos vaikų žaidybinei veiklai.

Nuo 2018 m. įstaigos koridoriuje įrengta tėvų informavimo apie įstaigoje ir už jos ribų vykstančias veiklas sistema.

Nuo 2018 m. įstaigos netradicinėje erdvėje įrengta kūrybinių darbų studija.

2018 m. pedagogė su grupės ugdytiniais dalyvavo eTwinning projekte „Būk tvarkingas ir švarus”.

Nuo 2019 m. įstaigos penkiose grupėse pradėta įgyvendinti socialinio-emocinio mokymo ir charakterio ugdymo programa „Kimichis”.

2019 m. viena pedagogė apdovanota kokybės ženkleliu už eTwinning projektą „Darželis ir šeima – du vaiko gyvenimą formuojantys pasauliai”.

Nuo 2019 m. įstaigos netradicinėje erdvėje įrengta maisto gaminimo svetainė.

Nuo 2019 m. įstaiga dalyvauja ilgalaikiame Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekte „Vaikų sveikos gyvensenos akademija”.

2019 – 2020 m.m. viena grupė dalyvauja eTwinning projekte „Seku seku pasaką”.

2019 – 2020 m.m. trys grupės dalyvauja Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas”.

2019 – 2020 m.m. logopedės ir vienos grupės pedagogės dalyvauja Respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevenciniame projekte „Žaidimai moko”.

2019 – 2020 m.m. įstaiga dalyvauja Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos projekte „Aktyvus Kaunas”.

2020 – 2021 m.m. priešmokyklinio ugdymo grupės dalyvavo Europos sąjungos investicinių fondų lėšomis įgyvendintame projekte “Vaikų fizinio aktyvumo skatinimas Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose”.

2021 m. viena ikimokyklinio ir dvi priešmokyklinio ugdymo grupės dalyvavo edukaciniame renginyje “Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo olimpiada “Dramblys” darželinukams, pradinukams ir 5-8 klasėms”.

2021 m.  Įstaigos mokytojos su ugdytiniais dalyvavo bei kompetencijas plėtojo eTwinning projektuose. Dvi mokytojos už eTwinning projektus:  “Mažasis dizaineris” ir „STEAM RUDUO“ apdovanotos kokybės ženkleliais.  “Boružėlių” grupės ugdytiniai  už projektą  “STEAM ugdymas darželyje – atradimai, eksperimentai, tyrinėjimai”apdovanoti mokinio kokybės ženkleliu.

2021 m. darželis apdovanotas eTwinning mokyklos ženkleliu 2021/2022 ir vėliava.

2021 m. įstaigoje parengti ir įgyvendinti 3 respublikiniai projektai: “Aš sportuoju”, “Šešėlių teatro stebuklai”, “Rudens dainų mozaika” dalyvaujant respublikos ikimokyklinių įstaigų bendruomenėms.

2021 m. “Varlyčių” grupės pedagogė su ugdytine dalyvavo projekte – konkurse “Vaikų gebėjimų augimas kuriant, mąstant, atrandant” ir už pateiktas idėjas vaikų veiklai pateko į laureatų sąrašą. Ugdytinės atlikta veikla: skaičiavimo ir matavimo, iniciatyvumo ir atkaklumo gebėjimų plėtojimui, patalpinta, projekto organizatorių sukurtoje, respublikinėje knygoje “Aš ir mano gebėjimai”.

Nuo 2022 m. įstaiga dalyvauja socialinėje iniciatyvoje “Sveikatai palankus”. Iniciatyvos “Sveikatai palankus” tikslas – gerinti maitinimą ugdymo, gydymo, globos ir kitose viešojo maitinimo įstaigose ir namų ūkiuose Lietuvoje.

2022 m. sausio mėnesį priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aistė Drevinskienė koordinavo ir Lietuvos Respublikos ambasadoje Estijoje atidarė ugdytinių kūrybinių darbų parodą “Piešiu Lietuvą”, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

2022 m. priešmokyklinio ugdymo mokytoja Aistė Drevinskienė parengė metodinę priemonę ir dalyvavo respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų bei pagalbos mokiniui specialistų metodinių priemonių, papildančių programos “Kimochi” įgyvendinimą, parodoje “Mokausi pažinti jausmus su Kimochiais”.

2022 m.  viena ikimokyklinio ir dvi priešmokyklinio ugdymo grupės dalyvavo edukaciniame renginyje “Draugiškoji socialinio-emocinio ugdymo olimpiada “Dramblys” darželinukams, pradinukams ir 5-8 klasėms”.

2022 m. viena ikimokyklinio ugdymo grupė dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų Trikrepšio festivalyje, skirtame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

2022 m. įstaigoje parengtas respublikinis projektas „Magiškasis gamtos teatras“, skirtas tarptautinei Teatro ir Žemės dienai paminėti. Projekte dalyvavo respublikos ugdymo įstaigų pedagogai ir ugdytiniai.

2022 m. dvi ikimokyklinio ugdymo grupės dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte “Penkios Kneipo dienos”.

2022 m. įstaiga dalyvavo respublikiniame  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų kūrybiniame – praktiniame projekte “Joga kartu”.

2022 m.  viena priešmokyklinio ugdymo ir trys ikimokyklinio  ugdymo grupės dalyvavo Kauno miesto švietimo įstaigų pradinio ir ikimokyklinio ugdymo projekte “Valgau sveikai – jaučiuosi gerai”.

2022 m. įstaiga dalyvavo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje veikiančių mokyklų lauko edukacinių erdvių 2022 metų konkurse. Už dalyvavimą konkurse įstaigai įteikta Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus padėka.

2022 m. rudenį įstaiga laimėjo Nordplus Junior 2022 mobilumo projekto GREEN Flag Education through STEAM in Early Age  finansavimą ir pradėjo tarptautinio projekto “STEAM veikla ekologiniam ugdymui ikimokykliniame amžiuje” įgyvendinimą.

2022 m.  viena ikimokyklinio ugdymo grupė dalyvavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotoje sveikatos ugdymo veiklų konkurse-akcijoje “Sveikatos fiesta 2022”.

2022 m. meninio ugdymo(šokio ir muzikos) mokytojos su ugdytiniais dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte “Šok, dainuok ir nieko nebijok”.

2022 m. įstaigos logopedė ir viena ikimokyklinio ugdymo grupė dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tarptautiniame projekte “Obuoliukai su megztukais”.

2022 m. rudenį meninio ugdymo(šokio) mokytoja su priešmokyklinės “Šarkiukų” grupės ugdytiniais dalyvavo Kauno A.Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos organizuotame Kauno miesto ugdymo įstaigų vaikų ir mokinių konkurse “Virtualus šuolis” ir laimėjo II-trą vietą.

2022 m. viena ikimokyklinė grupė  dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų ir jų tėvelių STEAM projekte “Mano svajonių namas”.

2022 m. viena grupė dalyvavo  eTwinning projekte “Muzikinė kelionė į emocijų šalį”.

2023 m. pavasarį, įgyvendinant Nordplus Junior 2022 mobilumo projektą “GREEN Flag Education through STEAM in Early Age”mūsų  darželio ir  Estijos Kothla-Järve  „Tareke“  darželio mokytojų komandos lankėsi vienos pas kitas, susipažino  su įstaigų veiklos specifika, taikomais ugdymo metodais ir būdais, stebėjo organizuojamas vaikų  veiklas, dalinosi  patirtimi apie gamtosauginį, ekologinį vaikų ugdymą, antrinių žaliavų panaudojimo galimybes ugdymo procese.

2023 m. meninio ugdymo (šokio) mokytoja su priešmokyklinės “Drugelių” grupės ugdytiniais dalyvavo respublikiniame festivalyje “Lietuvos mažųjų žaidynės 20123”.

2023 m. ikimokyklinės “Katinukų” grupės mokytoja Rūta su ugdytiniais ir meninio ugdymo (šokio) mokytoja Živilė dalyvavo Kauno miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių projekte “Sveikatos grandinėlė” ir pelnė diplomą už fizinį aktyvumą kasdien atliekant įvairias judrias veiklas, žaidžiant greitus ir energingus veiksmo žaidimus.

2023 m. ikimokyklinės “Boružėlių” grupės mokytoja Aistė L. su ugdytiniais dalyvavo eTwinning projekte “Rudeniška skraistė STEAM veiklose”. Mokytojai įteiktas nacionalinis kokybės ženklelis.