1988 m. spalio 21 d. potvarkio Nr.387p įsteigtas Kauno 110-asis lopšelis-darželis.

1988 m. – 2015 m.  įstaigai vadovavo direktorė Zita Bastrakova.

Nuo 2015 m. įstaigai vadovauja direktorė Rasa Šniaukienė.

1996 m. liepos 8 d. potvarkio Nr.5.13 suteiktas Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ pavadinimas.

1996 m grupėms suteikti pavadinimai: „Gandriukai”, „Ežiukai”, „Boružiukai“, „Pelėdžiukai“, „Žiogeliai“, „Meškiukai“, „Kiškučiai”, „Drugeliai”, „Šarkiukai”, „Varliukai”, „Bitutės”.

2014 m. sausio 14 d. atidaryta „Katinukų” grupė.

Nuo 1999 m. pedagogų iniciatyva veikia teatro megėjų trupė „Svitelis”.

2000 m. mūsų įstaigos iniciatyva susikūrė Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų vaidybinės veiklos draugija „Pasakaitė”.

Nuo 2000 m. iki 2015 m. aktyvūs Kauno m. „Teatro dienelės vaikų darželiuose” dalyviai.

Nuo 2000 m. bendradarbiaujant tėvams ir pedagogams įrengta seklytėlė su sukauptais senoviškais, autentiškais rakandais.

Nuo 2000 m. meninio ugdymo pedagogė (muzikos mokytoja) su auklėtiniais  dalyvauja Respublikiniuose konkurse „Giesmių giesmelė”, nuo 2005 m. „Jievaro tiltas”, nuo 2008 m. „Dainų dainelė”.

Nuo 2002 m. pedagogai dalyvauja tarptautinėje „Jaunoji Lietuva” (,,Zipio draugai“) programoje.

Nuo 2004 m. 4 grupės  dalyvauja Ugdymo inovacijų centro projekte „Gera pradžia“.

Nuo 2006 m. dalyvaujame Kauno ikimokyklinių įstaigų muzikos draugijos organizuojamame festivalyje „Iš visos širdies”.

Nuo 2010 m. įstaigos pedagogai dalyvauja OMEP veikloje.

Nuo 2010 m. dalyvaujame Lietuvos moterų sporto asociacijos organizuojamame renginyje „Sportuojanti mergaitė būsima olimpietė”.

Nuo 2010 m. iki 2015 m. dalyvavome projekte „Renkuosi, nes žinau”.

Nuo 2012 m. dalyvaujame Lietuvos futbolo federacijos (LFF) organizuojamose renginiuose, projektuose.

Nuo 2015m. įstaigos bendruomenė dalyvauja Respublikinės ikimokyklinių ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) veikloje.

Nuo 2016 m. įstaiga inicijuoja ir koordinuoja „Teatro dienelės vaikų darželiuose” renginius miesto ikimokyklinėse įstaigose.

Nuo 2016 m. įstaiga įgyvendina lauko pedagogikos idėjas, formuoja visos bendruomenės sveikos gyvensenos nuostatas.

Nuo 2017 m. įstaiga dalyvauja tarptautiniame Erasmus + KA2 projekte „Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme”.