1988 m. spalio 21 d. potvarkio Nr.387p įsteigtas Kauno 110-asis lopšelis-darželis.

1988 m. – 2015 m.  įstaigai vadovavo direktorė Zita Bastrakova.

Nuo 2015 m. įstaigai vadovauja direktorė Rasa Šniaukienė.

1996 m. liepos 8 d. potvarkio Nr.5.13 suteiktas Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ pavadinimas.

1996 m. grupėms suteikti pavadinimai: „Gandriukai”, „Ežiukai”, „Boružiukai“, „Pelėdžiukai“, „Žiogeliai“, „Meškiukai“, „Kiškučiai”, „Drugeliai”, „Šarkiukai”, „Varliukai”, „Bitutės”.

2014 m. sausio 14 d. atidaryta „Katinukų” grupė.

Nuo 1999 m. pedagogų iniciatyva veikia teatro mėgėjų trupė „Svitelis”.

2000 m. mūsų įstaigos iniciatyva susikūrė Kauno miesto ikimokyklinių įstaigų vaikų vaidybinės veiklos draugija „Pasakaitė”.

Nuo 2000 m. iki 2015 m. aktyvūs Kauno m. „Teatro dienelės vaikų darželiuose” dalyviai.

Nuo 2000 m. bendradarbiaujant tėvams ir pedagogams įrengta seklytėlė su sukauptais senoviškais, autentiškais rakandais.

Nuo 2000 m. meninio ugdymo pedagogė (muzikos mokytoja) su auklėtiniais  dalyvauja Respublikiniuose konkurse „Giesmių giesmelė”, nuo 2005 m. „Jievaro tiltas”, nuo 2008 m. „Dainų dainelė”.

Nuo 2002 m. pedagogai dalyvauja tarptautinėje „Jaunoji Lietuva” (,,Zipio draugai“) programoje.

Nuo 2004 m. 4 grupės  dalyvauja Ugdymo inovacijų centro projekte „Gera pradžia“.

Nuo 2006 m. dalyvaujame Kauno ikimokyklinių įstaigų muzikos draugijos organizuojamame festivalyje „Iš visos širdies”.

Nuo 2010 m. įstaigos pedagogai dalyvauja OMEP veikloje.

Nuo 2010 m. dalyvaujame Lietuvos moterų sporto asociacijos organizuojamame renginyje „Sportuojanti mergaitė būsima olimpietė”.

Nuo 2010 m. iki 2015 m. dalyvavome projekte „Renkuosi, nes žinau”.

Nuo 2012 m. dalyvaujame Lietuvos futbolo federacijos (LFF) organizuojamose renginiuose, projektuose.

Nuo 2015m. įstaigos bendruomenė dalyvauja Respublikinės ikimokyklinių ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) veikloje.

Nuo 2016 m. įstaiga inicijuoja ir koordinuoja „Teatro dienelės vaikų darželiuose” renginius miesto ikimokyklinėse įstaigose.

Nuo 2016 m. įstaiga įgyvendina lauko pedagogikos idėjas, formuoja visos bendruomenės sveikos gyvensenos nuostatas.

Nuo 2017 m. įstaiga dalyvauja tarptautiniame Erasmus + KA2 projekte „Sveikatai palankios mitybos inovatyvaus mokymo metodologijos vystymas ir praktika ikimokykliniame ir pradiniame ugdyme”.

Nuo 2018 m. įstaigos dviejuose grupėse pradėta įgyvendinti socialinio-emocinio mokymo ir charakterio ugdymo programa „Kimochis”.

Nuo 2018 m. organizuojami mokymai tėvams pagal „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymo programą STEP 0-5 ir STEP 6-12″.

Nuo 2018 m. taikomi S.Kneipo organizmo grūdinimo metodikos elementai vaikų fizinės sveikatos stiprinimui.

Nuo 2018 m. įstaigos koridoriaus erdvės pritaikytos vaikų žaidybinei veiklai.

Nuo 2018 m. įstaigos koridoriuje įrengta tėvų informavimo apie įstaigoje ir už jos ribų vykstančias veiklas sistema.

Nuo 2018 m. įstaigos netradicinėje erdvėje įrengta kūrybinių darbų studija.

2018 m. pedagogė su grupės ugdytiniais dalyvavo eTwinning projekte „Būk tvarkingas ir švarus”.

Nuo 2019 m. įstaigos penkiose grupėse pradėta įgyvendinti socialinio-emocinio mokymo ir charakterio ugdymo programa „Kimichis”.

2019 m. viena pedagogė apdovanota kokybės ženkleliu už eTwinning projektą „Darželis ir šeima – du vaiko gyvenimą formuojantys pasauliai”.

Nuo 2019 m. įstaigos netradicinėje erdvėje įrengta maisto gaminimo svetainė.

Nuo 2019 m. įstaiga dalyvauja ilgalaikiame Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekte „Vaikų sveikos gyvensenos akademija”.

2019 – 2020 m.m. viena grupė dalyvauja eTwinning projekte „Seku seku pasaką”.

2019 – 2020 m.m. trys grupės dalyvauja Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas”.

2019 – 2020 m.m. logopedės ir vienos grupės pedagogės dalyvauja Respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevenciniame projekte „Žaidimai moko”.

2019 – 2020 m.m. įstaiga dalyvauja Kauno Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos projekte „Aktyvus Kaunas”.