KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVANGUTIS”_2020 m. VEIKLOS PLANAS

2019 m. DIREKTORĖS VEIKLOS ATASKAITA

METINĖ VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2018 METUS

2018 metų DIREKTORĖS VEIKLOS ATASKAITA IR 2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽVANGUTIS” 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽVANGUTIS” 2019-2021 METŲ STRATEGINIS PLANAS

VADOVO VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2017 METUS

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS  „ŽVANGUTIS” 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽVANGUTIS” 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS „ŽVANGUTIS“ 2016–2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS