Telefonas - (8-37) 377622

El. paštas - rastine@zvangutis.lt

admin

“Žiogelių” grupės ugdytiniai namuose, padedant šeimos nariams,  atlieka įvairias užduotis.

Mieli tėveliai, įtėviai/globėjai, nuo kovo 30 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu pratęsiamas karantinas bei vaikų ugdymo organizavimas nuotoliniu būdu.

Darželio bendruomenei nuotolinis ugdymas – tai naujas iššūkis, kuris koreguoja mūsų planus ir veiklos pobūdį, skatina visus susitelkti, glaudžiai bendrauti ir bendradarbiauti. Suvokiame, kad jus neramina vaikų ugdymas, sistemingas  jų individualių gebėjimų tobulinimas. Grupių pedagogai bei specialistai: logopedai, psichologas, meninio ugdymo(muzikos ir dailės) pedagogai  pasirengę su jumis aktyviai bendradarbiauti nuotoliniu būdu,  teikti patarimus įvairiais vaikų ugdymosi klausimais,  rekomenduoti veiklas, pasiūlyti užduotis, kurias galėsite, kartu su vaikais, atlikti namuose.

Įvairias veiklas, individualias užduotis bei rekomendacijas vaikų ugdymuisi namuose grupių pedagogai ir specialistai teiks periodiškai, atsižvelgiant į Kauno lopšelio–darželio ,,Žvangutis“ ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo programą, ikimokyklinio amžiaus vaikų  pasiekimų aprašą, vaikų amžių ir poreikius bei ugdymosi galimybes namuose.

Informacija apie ugdymo turinį teikiama:

 1. Dienyne ,,Mūsų darželis” (https://musudarzelis.lt/);
 2. Lopšelio – darželio ,,Žvangutis“ facebook paskyroje https://www.facebook.com/zvangutis/ ;
 3. Grupių facebook paskyrose;
 4. Mobiliaisiais telefonais;
 5. Konsultacijas, dėl ugdymo organizavimo namuose, grupių pedagogai ir specialistai , abiems pusėms priimtinu būdu, teiks darbo dienomis nuo  kovo 30 d. 9.00 – 12.00 val. bei kitu individualiai (pedagogų ir tėvų, įtėvių/globėjų) suderintu laiku.

Nuotolinio ugdymo rezultatus pedagogai bei specialistai galės įvertinti tik gaudami grįžtamąjį ryšį iš tėvų, įtėvių/globėjų.

Informaciją apie vaikų ugdymąsi namuose tėvai, įtėviai/globėjai gali teikti:

 1. Vaikų atliktomis  užduotimis.
 2. Pasidalindami nuotraukomis, video įrašais.
 3. Fiksuojamais pokalbiais su vaiku, jų samprotavimais,  pasakojimais.
 4. Vaikų, tėvų, įtėvių/globėjų pateiktomis bei įgyvendintomis idėjomis, siūlymais.

Iškilus klausimams, neaiškumams, dėl ugdymo organizavimo namuose,  galima teirautis įstaigos el. paštu l.d.zvangutis@gmail.com ir grupių el.paštais

Darželyje šiuo metu labai stinga vaikų juoko, jų krykštavimo bei šurmulio. Mes lauksime dienos, kuomet šiandieninė situacija normalizuosis ir  galėsime vėl grįžti į normalų gyvenimo ritmą.

NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

Atlyginimo dydžio už vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir ar priešmokyklinio ugdymo programas išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas

KARANTINO METU EMOCINĘ PARAMĄ NUOTOLINIU BŪDU DARŽELIO BENDRUOMENĖS NARIAMS TEIKIA PSICHOLOGĖ NIJOLĖ KMITIENĖ

Pastarosios savaitės kelia mums visiems nemažai iššūkių. Jeigu turite klausimų ar tiesiog nerimaujate dėl savo savijautos, kviečiame susisiekti su darželio pagalbos vaikui specialiste, psichologe Nijole Kmitiene. Konsultacijos gali vykti:

 • Balsu. Konsultavimas telefonu.
  Tekstu. Atsakymai į klausimus elektroniniu paštu, e. dienynu.

Dėl nuotolinių konsultacijų būtina susitarti iš anksto žemiau nurodytais kontaktais:
Su darželio psichologe Nijole Kmitiene galima susisiekti pirmadieniais – ketvirtadieniais  8:00 – 16:30 val. kontaktais:
Telefono nr.: 8-673-48649
El. paštu: psichologe.nijole @gmail.com
Per Mūsų darzelis.lt sistemą parašant asmeninę žinutę

 

Žmogaus sveikatai ir net gyvybei pavojingas virusas kviečia mus visus susitelkti, išlikti ramiais ir sąmoningais.

Įstaigos bendruomenė, šalyje paskelbus karantiną, bendrauja ir bendradarbiauja nuotoliniu būdu: naudojantis el. dienynu “Mūsų darželis”, mobiliaisiais telefonais ir kitomis IT technologijomis. Pedagogai ir specialistai  palaiko glaudų kontaktą su ugdytinių tėvais,  tęsiant vaikų ugdymąsi namuose.

Iškilus klausimams informacija teikiama tel. 8(37)377622.

Priešmokyklinės “Šarkiukų” grupės ugdytiniai su mokytojomis: Aiste ir Silvija, meninio ugdymo mokytoja Renata parengė ir dovanojo darželio  vaikams,  darbuotojams ir grupės tėveliams jaudinančią ir prasmingą šventę, skirtą mūsų gimtajai šaliai Lietuvai.

„Boružėlių“ grupės ugdytiniai ir jų tėveliai entuziastingai dalyvauja eTwinning projekte „SEKU SEKU PASAKĄ“. Susitikimo su Kalėdų Seneliu šventę jie pavertė tikra „pasakų karalyste“. Vaikai šoko, dainavo, prisistatė Kalėdų seneliui iš kokios pasakos atkeliavo vilkas ir septyni ožiukai, Raudonkepuraitė, lapė, meškutė ir kt. veikėjai.

Mokytojos: Birutė ir Julija

Gruodžio 13 d.  l/d “Žvangutis” ansamblis “Dainorėliai” kartu su muzikos mokytoja Renata dalyvavo Šilainių Kalėdų eglės įžiebimo koncerte ,,Gera dalintis gerumu”.

Spalio 30 d. l/d “Žvangutis” instrumentalistų ansamblis “Žvangučiai” vadovaujami muzikos mokytojos Renatos dalyvavo Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikų instrumentiniame festivalyje “Pagrokime”.