Telefonas - (8-37) 377622

El. paštas - rastine@zvangutis.lt

Naujienos

Projektą organizavo muzikos pedagogė Renata Koncevičienė. Dalyvavo ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai, pedagogai.

Žmogus tarsi medis, kuris šaknimis įsitvirtinęs į žemę, o šakomis bando pasiekti dangų. Žmogus savo šaknis leidžia semdamasis syvų iš šeimos, remdamasis savo tautos tradicijomis, papročiais, kultūra. Auklėdamos mažuosius, mes ruošiamės dirvą, kurioje užsimegs mūsų jaunosios kartos sielos medžio šaknys. Etnokultūra inicijuoja daugelio bendražmogiškųjų vertybių formavimąsi – pagarba tautiškumui, etnokultūriniam paveldui, meilę savo artimui, gamtai, aplinkai.

Lapkričio 3-13 dienomis:

„Kiškučių”, „Meškučių”, „Boružėlių” grupių vaikai su tėveliais pasigamino ritminius instrumentus „Pasigamink ir pagrok”.

„Kiškučių”, „Meškučių”, „Boružėlių”, „Varlyčių”, „Pelėdžiukų” grupių vaikai žaidė lietuvių liaudies žaidimus lauke.

Priešmokyklinukai aplankė į P.Stulgos Lietuvių liaudies muziejų. Foto stendas ir vaikų minčių lietus apie išvyką.

 Lapkričio 14 dieną vyko pramoga-koncertas „Linksminkimės visi kartu”. Dalyvavo „Katinukų”, „Bitučių”, „Žiogelių”, „Šarkiukų”, „Drugelių” grupės.   žr. į galeriją.

Spalio 29 dieną 10 val. „Šarkiukų” ir „Drugelių” priešmokyklinio amžiaus vaikų ir būsimų priešmokyklinukų „Bitučių” ir „Žiogelių” grupės vaikai dalyvavo viktorinoje. Tikslas – ugdyti gebėjimą gyventi sveikai ir saugiai, praplečiant visas gebėjimų kompetencijas.

Susirinkusius į viktoriną pasitiko „Šarka” ir „Pelėda” (auklėtojos-metodininkės – Aistė Drevinskienė ir Nijolė Kalasauskienė).

Viktorinos metu vaikai praplėtė žinias apie sveiką ir saugią aplinką, atsakinėjo į „Šarkos” ir „Pelėdos” užduodamus klausimus. Vaikai atliko praktines užduotėles, dainavo dainas, žaidė žaidimus.

Rugsėjo 1-ąją lopšelyje-darželyje vaikus, pedagogus, tėvelius pasveikinti ir drauge pažaisti atvyko Ančiukai Donaldai. Jie smagia muzika, dainomis, šokiais linsmino vyresniuosius ir padrąsino pirmus žingsnius žengiančius vaikus ir jų tėvelius. Ši programa buvo darželio dovana visai įstaigos bendruomenei.

Balandžio 10 dieną priešmokyklinės „Šarkiukų“ grupės vaikai sulaukė netikėtos viešnios. Po TV šou „Šuolis“ vaikai įsikūnijo į matytus personažus, susigalvojo savitas taisykles. Norėdamos supažindinti su šia sporto šaka, pedagogės pakvietė Lietuvos šuolių į vandenį trenerę Aušrą Jurevičienę. Trenerė vaikams papasakojo apie šią sporto šaką, parodė vaizdinę vaikų šuolių į vandenį filmuotą medžiagą , kartu žaidė žaidimą „Šuolis“, pravedė  ir parodė šuolių į vandenį pradžiamokslio pratimus. Nuotraukos Galerijoje

Priešmokyklinės „Šarkiukų“ grupės vakaronė „Spalvos žaidžia ir juokauja“, įvykusi sausio 29 dieną, …

… bendram kūrybiniam darbui apjungė ne tik grupės vaikučius ir pedagogus, bet ir vaikučių tėvelius, broliukus bei sesutes. Šeimos indėlis kuriant eilėraštukus apie spalvas kartu su vaikais šventę padarė dar įdomesnę ir originalesnę. Vakaronės esmę atskleidė visų spalvotų vaikučių ir tėvelių bendras kūrybinis projektas tapant spalvotą pasaulį linksmomis spalvomis. Piešiniai skleidės džiugia energija, nuotaika ir nuoširdžiomis emocijomis.

Kaip gera ir miela pabūti visiems kartu, pasišnekučiuoti, pajusti vieni kitų šilumą, artumą, palaikymą…

Adventinė vakaronė skirta prisiminti lietuvių liaudies papročius bei tradicijas.

„Žiogelių” grupės vaikučiai gruodžio 12 dieną dainavo senovines dainas, žaidė žaidimus kartu su tėveliais, deklamavo eilėraštukus.

Vakaro stalai buvo nukrauti adventiniais valgiais, netrūko namuose pagamintų saldumynų. Visi patiekalai, vieni už kitus skanesni bei įdomesni,  buvo ruošti mūsų auklėtinių mamyčių ir tėvelių virtuvėse.

Vakaronės metu auklėtojos įsitikino, kad daugelyje šeimų papročiai ir tradicijos yra puoselėjamos, kaip didžiulė relikvija atsinešti iš senelių ir prosenelių laikų.

„Žiogelių” grupės auklėtojos Danutė ir Zoja

Lekiantis gyvenimas – tarsi ratas, apsisukęs vėl sugrąžino laiką, kai laukiame didžiojo stebuklo. Tai metas, kai susimąstome, kaip gyvenome praėjusiais. Visi esame atsakingi, gyvename rūpesčių sukūryje. Šis laikas, kai paliekame didžiausius savo darbus, tai advento laikotarpis, turtingas gražių papročių, prasmingų apeigų ir, žinoma, spalvingos tautosakos.

Tylų vakarą, advento žvakelės suliepsnojo „Žvangutyje“, kurios sukvietė ne tik ugdytinius, bet ir jų tėvelius, močiutes, drauge pasidalinti patirtimi, pasakojimais, dainomis, žaidimais, valgių receptais, tautos papročiais bei šeimose vyraujančiomis adventinio meto tradicijomis…žr. į galeriją

Nuoširdžiai dėkoju visiems dalyvavusiems ir atvėrusiems širdies gerumą.

                                     Renginio organizatorė auklėtoja- metodininkė Sigita Česonienė

Mūsų ir ypač vaikų gyvenimas priklauso nuo to, ką ir kaip galvojame apie mus supantį pasaulį.

Maria Molicka

Aplinka – svarbiausias faktorius Reggio Emilia ugdymo programoje. Čia vaikas patiria malonių atradimų, naujų minčių. Aplinka suprantama ir egzistuoja kaip edukacinis tarpininkas, siūlantis naujas erdves, skatinančias veikti.  Gruodžio 5 d. 17 val. salėje buvo organizuota atvira kūrybinė veikla ,,Žaidžiame su muzika ir šviesa”. Veiklos tikslas buvo sudaryti sąlygas vaikams kartu su tėveliais  tyrinėjant, eksperimentuojant  su įvairias šviesos šaltiniais ir tamsa, skambant specialiai parinkta muzika, atrasti naujus neįprastus dalykus, fantazuoti, kurti ir išreikšti savo patirtį.  Veikloje dalyvavo daugiau kaip 60 tėvelių su savo vaikučiais. Tėveliai džiaugėsi nauju ugdymo organizavimo būdu, susidomėje kūrė kartu su vaikais… žr.į galeriją

Sveiks, sveteli, margas. Į mus darželį atskubėjęs!

Sveiki ir Jūs, seneliai, pas savo anūkus svečiuosna atbildėję.

Susibėgo trys kartos Į mūsų „Žvangutį”. Susirinko seneliai iš visos Lietuvos.

Jau rudenėlis baigiasi ir darbus baigiame nudirbti. Juk ir senovėje žmonės linksminosi po visų darbų, o kas gi gali būti maloniau už nuoširdų susitikimą…

Graži tradicija tapusi vaikaičiams susitikti su seneliais atgaivinta „Pelėdžiukų“ grupės auklėtojų  dėka. Ruošdamiesi vakaronei vaikai nupiešė senelių portretus, pagamino kvietimus. Tėvai ir seneliai, ne tik išgirdo eiles, daineles, tačiau bendri žaidimai, susikabinimas rankomis apjuosė salę didžiuliu ratu. Smagaus laiko, gero ūpo buvo iki valios.

Šventės prasideda ir baigiasi, tačiau nuoširdi šiluma, visų bendras buvimas čia ir dabar, ilgai išliks  mūsų širdyse.   žr. į galeriją