Telefonas - +370 37 377622

El. paštas - rastine@zvangutis.lt

Naujienos

Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“ organizavo respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektą

Sportuok, judėk ir gamtą mylėk“. Projekte dalyvavo ugdytiniai su mokytojomis iš įvairių Lietuvos miestų.

Šis projektas skatino vaikų fizinį aktyvumą, stiprino fizinę sveikatą.

Vaikai įgijo žinių apie  aktyvumo svarbą fizinės sveikatos stiprinimui.

Sporto mokytoja Živilė Andriejaitienė paruošė ir skatino vaikus atlikti

aktyvius judesius naudojant gamtinę medžiagą bei antrines žaliavas.

        Rugsėjo – lapkričio mėnesiais Kauno vaikų lopšelyje/darželyje ,,Žvangutis”, „Varlyčių” ir ,,Drugelių” grupėse buvo pravestas veiklų ciklas „Vaikų sveikatos stiprinimas”. Jis pasirinktas buvo atsižvelgiant į kasmet blogėjančius vaikų sveikatos rodiklius bei didėjančius socialinės rizikos veiksnius.

 

 

 

 

 

 

 

 

          Atsižvelgiant į darželio metinio veiklos plano tikslus ir uždavinius bei individualius vaikų sveikatos stiprinimo poreikius, pamokėlių metu daug dėmesio buvos skirta vaikų fizinei ir emocinei sveikatai, sveikatos stiprinimui skirtų temų įvairovei (Sveika mityba, fizinis aktyvumas, rankų higiena, nelaimingi atsitikimai, saugi aplinka, grūdinimas, miego-poilsio režimas, taip pat dantukų priežiūra ir akyčių stiprinimas). Siekiant užtikrinti vaikų sveikatai palankią mitybą, buvo vykdoma ir mokomoji edukacinė veikla ,,Aš kepu pyragą”. Jos metu vaikai kepė sveikus pyragus iš morkų ir obuolių.

                                    

Muzikos mokytoja Renata vykdė projektą ,,Muzikuokime drauge”, skirtą paminėti tarptautinei muzikos dienai. Muzikavimas ikimokykliniame amžiuje daro teigiamą poveikį tiek vaiko kalbai, tiek judesiui, tiek jo emocinei savijautai.

Projekto vykdymo  metu ugdytiniai susipažino ir gilino žinias apie muzikos instrumentus, jų įvairovę, gamtos puoselėjimą, tobulino kūrybinius gebėjimus.  Darželyje su grupės mokytojomis ir namuose su savo šeimos nariais, naudojant gamtinę medžiagą bei antrines žaliavas, vaikai kūrė meninius darbelius ir muzikos instrumentus.

2023 m. birželio 5-9 dienomis, vykdant Nordplus Junior 2022-2023 projektą „Ecology from an Early Age“, Kauno lopšelyje-darželyje “Žvangutis” lankėsi Estijos Kothla-Järve darželio „Tareke“ pedagogų komanda.  Viešnios iš Estijos  susipažino su darželio savitumu, vidaus ir lauko erdvėmis, lauko pedagogikos idėjų taikymu. Pedagogės ne tik  stebėjo vaikų kūrybines veiklas, bet ir pačios kūrė vabalus, naudojant antrines žaliavas pagal darželyje vykdomą projektą, “Keturi metų laikai su STEAM”. Susipažino su įstaigos veiklos prioritetais, esminiais vaikų sveikos gyvensenos stiprinimo principais, degustavo tradicinius lietuviškus patiekalus. Dalyvavo ekskursijoje, kurios metu susipažino su Kauno miesto senamiesčiu, jame esančiais istoriniais-kultūriniais objektais, aplankė Trakų pilį.

Projektas suteikė galimybę tiek mūsų įstaigos, tiek Estijos darželio mokytojams  pasidalinti patirtimi apie gamtosauginių, patirtinių, kūrybinių vaikų kompetencijų plėtojimą. Mokytojai praplėtė savo  kompetencijas, įgijo naujų patirčių apie  STEAM metodo, antrinių žaliavų naudojimo galimybes vaikų ugdymo procese.

 

 

Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“ organizavo respublikinį projektą „Pantomimos teatras – išraiškinga emocijų ir kūno kalba be žodžių“. Projekte dalyvavo Plungės r. Žemaičių Kalvarijos Motiejaus Valančiaus gimnazijos ugdytiniai su mokytojomis, Kauno lopšelių-darželių: „Mažylis“, „Šilelis“ ir „Žvangutis“, Telšių lopšelio – darželio “Eglutė” bei Raseinių r. Viduklės Simono Stanevičiaus gimnazijos ugdytiniai su mokytojomis. Vaikai dalyvaudami projekte pažino emocijas, reiškė savo jausmus per vaidybą, susipažino su teatro rūšimi – pantomima.

 

“Kiškučių” grupės ugdytiniai, su mokytoja Dalina ir mokytojos  padėjėja Dalia dalyvavo edukacinėje išvykoje “Gyvas kalnas”. Išvykos metu vaikai  patyrė daug pozityvių emocijų, ugdėsi draugiškus tarpusavio santykius, tyrinėjo aplinką, stebėjo gyvūnų elgseną, turėjo galimybę savarankiškai pamaitinti, paglostyti, pasidžiaugti gyvūnėliais..

“Kiškučių “grupės ugdytinės Akvilės mama inicijavo ir organizavo,  grupės vaikams, edukacinę veiklą “Sukurk savo namų kvapą “, skirtą Tarptautinei šeimos dienai paminėti. Veiklos metu, taikant STEAM metodo elementus, vaikai ugdėsi meninę, socialinę ir pažintinę kompetencijas, patyrė teigiamų emocijų.

,,Boružėlių“, ,,Varlyčių“, ,,Bitučių“,  ,,Meškučių“ grupių mokytojos, ugdytiniai ir mokytojų padėjėjos dalyvavo  akcijoje ,,Pasaulinė pingvinų savaitė”. Savaitės eigoje mokytojos drauge su vaikais kūrė skanduotę, žiūrėjo filmukus, diskutavo, gilino žinias apie pingvinus, jų gyvenimo būdą, populiaciją ir jos išsaugojimą iškilus klimato atšilimo problemai. Akciją vainikavo sportinė pramoga, kurios metu vaikai skandavo  sukurtą nuotaikinga skanduotę, vaikščiojo, darželio salėje, paruošta “Pingvinų greitojo ėjimo trasa”, žaidė žaidimus – ratelius.

      Kauno lopšelis-darželis „Žvangutis“ vykdo Nordplus Junior 2022 projektą „Ecology from an Early Age“. Projekto partneris – Estijos Kothla-Järve darželis Tareke. 2023 metų balandžio 17 – 21 dienomis  darželio pedagogų komanda lankėsi Estijos Kothla-Järve darželyje Tareke. Viešnagės metu susipažinome su Tareke darželio filosofija, veiklos specifika, taikomais ugdymo būdais bei metodais, ugdymo organizavimo principais, vidaus ir lauko erdvėmis. Darželyje daug dėmesio skiriama IT technologijų taikymui ugdymo procese, vyresniojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse ugdomi vaikų pradiniai programavimo įgūdžiai naudojant planšetes, įvairių rūšių robotukus. Mokytojos dalinosi patirtimi apie STEAM metodo plėtojimą ugdant vaikų patyriminius, pažintinius, matematinius, kūrybinius gebėjimus, ekologinių įgūdžių plėtojimą.

Darželio vaikus, susirinkusius į grupes po Velykų švenčių, aplankė kiškių šeimyna. Ugdytiniai su džiaugsmu, drauge su kiškiais, žaidė, sportavo ir šoko. Netikėti svečiai kiekvienam vaikui dovanojo ne tik džiugias emocijas, bet ir po siurprizą.