Telefonas - +370 37 377622

El. paštas - rastine@zvangutis.lt

Naujienos

Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ grupių ugdytiniai ir  2022-2024 m. tarptautinio NordPlus Junior projekto „STEAM veikla ekologiniam ugdymui ikimokykliniame amžiuje“ įgyvendinimo grupė aktyviai dalyvavo kuriant projekto logotipą: vaikai susipažino su projekto tema, sužinojo, kad vasarą į mūsų darželį atvyks svečiai iš Estijos. Piešdami piešinius ekologijos tema, ugdytiniai ne tik prisidėjo prie logotipo kūrimo, bet ir gilino ekologines žinias bei suvokimą, kaip svarbu – rūpintis ir puoselėti gamtą. Projekto įgyvendinimo grupės mokytojos iš vaikų nupieštų piešinių sukūrė  keletą logotipo variantų.

Įstaigoje bus skelbiamas konkursas, kurio metu darželio bendruomenė išrinks labiausiai patinkantį projekto logotipą.

Darželio tarptautinių mobilumo projektų rengimo grupė sulaukė džiugios žinios!

Kauno lopšelis-darželis „ŽVANGUTIS“ laimėjo Nordplus Junior 2022 metų mobilumo projekto GREEN Flag Education through STEAM in Early Age (STEAM veikla ekologiniam ugdymui ikimokykliniame amžiuje) finansavimą.

Pagrindinis projekto tikslas – pasidalinti gerosios praktikos idėjomis ekologinio ugdymo tematika taikant STEAM  elementus ikimokykliniame amžiuje (4-7 metai).

Mūsų partneriai – Estijoje įsikūręs darželis KOHTLA-JÄRVE Kindergarten TAREKE. 

Projekto dalyviai, pagal projekte nubrėžtas sąlygas, 2023 mokslo metais turės po 1 mobilumą, t. y. balandžio mėnesį  Kauno lopšelio-darželio „Žvangutis“ mokytojų komanda vyks į Estiją, o birželio mėnesį  Estijos darželio mokytojai lankysis Lietuvoje.

„Nordplus“  – „siekia skatinti ilgalaikį švietimo institucijų bendradarbiavimą, pasikeitimą patirtimi ir gerąja praktika. Šiaurės ir Baltijos šalių tarptautinio bendradarbiavimo programos pagrindiniai tikslai – švietimo ir mokslo kokybės gerinimas bei inovacijų diegimas. Pagrindinės veiklos kategorijos siejamos su mobilumo, projektine ir tinklų veiklomis“.

Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja Renata spalio 3 – lapkričio 30 dienomis organizavo respublikinį ikimokyklinių ugdymo įstaigų ugdytinių ir bendruomenės narių dainų festivalį ,,Rudens dainų mozaika – 2022”. Festivalyje dalyvavo apie 500 jaunųjų dainorėlių iš 54 Lietuvos miestų ir miestelių ikimokyklinių ugdymo įstaigų. Vaikai dainavo apie rudenėlį, žvėrelius, vėją, lietų, daržoves ir dar daug įvairių nuotaikingų dainelių, kurios suteikė jiems ne tik džiugių emocijų jas atliekant, bet ir daug įsimintinų akimirkų.

Paskutinę rudens dieną, muzikos mokytoja Renata su priešmokyklinukų būreliu, dalyvavo muzikos projekte,, Pagrokim” ir edukacijoje su afro būgnų virtuozu G. Mačiulskiu. Įdomi edukacinė veikla vaikuose ugdė kūrybinę saviraišką, ritmiškumą. Ugdytiniai patyrė muzikavimo būgnais džiaugsmą.

“Šarkiukų” grupės mokytoja Aistė ir psichologė Nijolė darželyje inicijavo akciją, skirtą Tarptautinei tolerancijos dienai. Ugdytiniai grupėse diskutavo apie žmonių panašumus ir skirtumus, pagarbą, dėmesingumą vienas kitam, buvo skatinami gerbti kitokį žmogų. Su džiaugsmu vaikai dalyvavo kūrybinėje veikloje ir kūrė namelius.

“Meškučių” grupės mokytoja Zita ir mokytojos padėjėja Jūratė su ugdytiniais dalyvavo akcijoje minint Tarptautinę tolerancijos dieną. Grupėje vyko pokalbiai apie draugystę, pagarbą, dėmesį vienas kitam. Mokytoja plėtojo vaikų supratimą apie toleranciją ir jos reikšmę. Vaikai spalvino, dekoravo namelius ir talkinant mokytojai bei mokytojos padėjėjai suklijavo juos į vieną didelį namą.

,,Katinukų” grupės mokytoja Rūta ir meninio ugdymo (muzikos) mokytoja Renata įstaigoje inicijavo ir organizavo projektą ,,Dek, ugnele, šviesi šviesele”. Ugdytiniai susipažino su laiko tėkme, dienos ir nakties kaita, žaidė šešėlių teatrą, žaidimus-ratelius, imituojant nykštukus, klausė pasakų. Vaikai patyrė daug džiugių ir teigiamų emocijų  su šeimos nariais, iš antrinių žaliavų,  gamindami žibintus. Projekto kulminacija įvyko ketvirtadienio vakarą, kuomet visa įstaigos bendruomenė, pasipuošusi nykštukų kepurėmis, su įžiebtom švieselėm, susirinko švęsti ,,Žibintų” šventės.

“Kiškučių” grupės ugdytinio Dominyko mama inicijavo ir organizavo grupės ugdytiniams edukacinę veiklą, skirtą pyragų dienai paminėti.  Vaikai aktyviai dalyvavo veikloje, mokėsi mandagiai, draugiškai bendrauti ne tik su grupės draugais, bet ir su suaugusiais, plėtojo sakytinę bei rašytinę kalbą, matematinius gebėjimus, tobulino kasdieninio gyvenimo, higieninius  įgūdžius,  savireguliaciją ir savikontrolę.  Edukacinės veiklos metu ugdytiniai patyrė daug džiugių bei teigiamų emocijų, praplėtė žinias apie sveikatai palankaus maisto gaminimą.

“Kiškučių” grupės ugdytiniai su mokytojomis Vilija ir Dalina bei logopede Gene Šarkuviene dalyvavo tarptautiniame projekte “Obuoliukai su megztukais”, skirtame tarptautinei obuolio dienai paminėti. Įgyvendinant projektą vaikai, pagal išklausytą pasaką “Obuoliukai su megztukais”, atliko įvairias kūrybines veiklas. Veiklų metu tobulėjo ugdytinių komunikavimo, pažinimo, socialinės  kompetencijos gebėjimai, tobulėjo kalbos bei kalbėjimo įgūdžiai, lavėjo jų kalbinė raiška.