Telefonas - +370 37 377622

El. paštas - rastine@zvangutis.lt

Pagal įstaigoje vykdomą projektą “Kelionė po meno pasaulį”, ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių ugdytiniai su grupių bei meninio ugdymo: muzikos ir dailės mokytojomis,  dalyvavo M.K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje vykdomoje edukacinėje programoje: ,, Svečiuose pas muzikos instrumentus”. Muziejuje vaikai susipažino su muzikos instrumentų rūšimis, ypatumais, jų atsiradimo istorija,  bei turėjo unikalią galimybę jais pagroti ir išgirsti muzikos instrumentų skambesį. Grįžus į darželį vaikai, edukacinėje išvykoje patirtus įspūdžius, perteikė savo piešiniuose.