Telefonas - +370 37 377622

El. paštas - rastine@zvangutis.lt

Projektai – tai efektyvi, visapusiškai įdomi ir naudinga ugdymo priemonė, sėkmingai naudojama daugumoje ugdymo įstaigų. Nuo 2008 metų Kauno m. priešmokyklinio ugdymo centre „Pušynėlis“, kuriam vadovauja priešmokyklinio ugdymo konsultantė Rasa Jankauskienė, pradėtas bendras Šilainių ikimokyklinių įstaigų projektas, skirtas priešmokyklinių grupių vaikų socialinei, pažintinei, sveikatos, komunikavimo ir meninei kompetencijoms lavinti.

Į projektą įsitraukė penkios Šilainių seniūnijos ikimokyklinės įstaigos: „,Žvangutis“, „Šarkelė“, „Rasytė“, „Vėrinėlis“ ir „Dobilėlis“, kurias sėkmingai koordinavo  l./d. „Žvangutis“ direktorės pavaduotoja ugdymui, priešmokyklinio ugdymo konsultantė Rasa Šniaukienė.

Projektas pradėtas nuo artimiausios aplinkos ir savęs pažinimo („Darželis ir mano vaikystė“ – 2008 m.), toliau gilinantis į artimiausių žmonių, tėvelių ir senelių, veiklą („Nežiniuko kelionė į amatų pasaulį“ – 2009 m.), palaipsniui plečiant akiratį žiniomis apie savo gimtą kraštą („Lietuva- mano namai“ – 2010 m. ir „Pažink savo gimtą miestą“ – 2011 m.) ir pereinant prie savirealizacijos, kuriant ir dalinantis žiniomis su kitais („Žinau aš – žinok ir tu“ – 2012 m.).

Vykdydami 2012-2013 mokslo metų projektą „Žinau aš- žinok ir tu“ vaikai susitiko su profesijų atstovais: bibliotekininkais, odontologais, dailininkais, biologais, veterinarais. Įgytomis žiniomis pasidalino viktorinose, taip pat organizavo bendrus renginius su bendraamžiais, tėveliais.

Projektą vainikavo vaikų konferencija, surengta  l./d. „Žvangutis“, kurioje patys priešmokyklinio amžiaus vaikai demonstravo skaidres ir pasakojo projekto metu patirtus įspūdžius bei išreiškė patirtas emocijas. Šiuolaikiškai aktyvūs, projekto įvykių paskatinti ir subrandinti vaikai, drąsiai ir noriai savo žiniomis pasidalino su draugais iš kitų įstaigų. Veikla, ugdanti ir auginanti drąsų, aktyvų, savimi pasitikintį ir kūrybingą žmogų, džiugina vaikų tėvelius, pedagogus ir vadovus, skatindama visapusiškai naudingą veiklą tęsti ir vystyti.

 Parašė

Lopšelio – darželio „Žvangutis“ pavaduotoja ugdymui Rasa Šniaukienė

Lopšelio – darželio ,,Rasytė‘‘ pavaduotoja ugdymui Remigija Kasputienė