Telefonas - (8-37) 377622

El. paštas - rastine@zvangutis.lt

Mieli tėveliai, įtėviai/globėjai, nuo kovo 30 d. Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu pratęsiamas karantinas bei vaikų ugdymo organizavimas nuotoliniu būdu. Darželio bendruomenei nuotolinis ugdymas – tai naujas iššūkis, kuris koreguoja mūsų planus ir veiklos pobūdį, skatina visus susitelkti, glaudžiai bendrauti ir bendradarbiauti. Suvokiame, kad jus neramina vaikų ugdymas, sistemingas  jų individualių gebėjimų tobulinimas. Grupių pedagogai bei specialistai: logopedai, psichologas, meninio ugdymo(muzikos ir dailės) pedagogai  pasirengę su jumis aktyviai bendradarbiauti nuotoliniu būdu,  teikti patarimus įvairiais vaikų ugdymosi klausimais,  rekomenduoti veiklas, pasiūlyti užduotis, kurias galėsite, kartu su vaikais, atlikti namuose. Įvairias veiklas, individualias užduotis bei rekomendacijas vaikų ugdymuisi namuose grupių pedagogai ir specialistai teiks periodiškai, atsižvelgiant į Kauno lopšelio–darželio ,,Žvangutis“ ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo programą, ikimokyklinio amžiaus vaikų  pasiekimų aprašą, vaikų amžių ir poreikius bei ugdymosi galimybes namuose. Informacija apie ugdymo turinį teikiama:
  1. Dienyne ,,Mūsų darželis” (https://musudarzelis.lt/);
  2. Lopšelio – darželio ,,Žvangutis“ facebook paskyroje https://www.facebook.com/zvangutis/ ;
  3. Grupių facebook paskyrose;
  4. Mobiliaisiais telefonais;
  5. Konsultacijas, dėl ugdymo organizavimo namuose, grupių pedagogai ir specialistai , abiems pusėms priimtinu būdu, teiks darbo dienomis nuo  kovo 30 d. 9.00 – 12.00 val. bei kitu individualiai (pedagogų ir tėvų, įtėvių/globėjų) suderintu laiku.
Nuotolinio ugdymo rezultatus pedagogai bei specialistai galės įvertinti tik gaudami grįžtamąjį ryšį iš tėvų, įtėvių/globėjų. Informaciją apie vaikų ugdymąsi namuose tėvai, įtėviai/globėjai gali teikti:
  1. Vaikų atliktomis  užduotimis.
  2. Pasidalindami nuotraukomis, video įrašais.
  3. Fiksuojamais pokalbiais su vaiku, jų samprotavimais,  pasakojimais.
  4. Vaikų, tėvų, įtėvių/globėjų pateiktomis bei įgyvendintomis idėjomis, siūlymais.
Iškilus klausimams, neaiškumams, dėl ugdymo organizavimo namuose,  galima teirautis įstaigos el. paštu l.d.zvangutis@gmail.com ir grupių el.paštais Darželyje šiuo metu labai stinga vaikų juoko, jų krykštavimo bei šurmulio. Mes lauksime dienos, kuomet šiandieninė situacija normalizuosis ir  galėsime vėl grįžti į normalų gyvenimo ritmą. NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS Atlyginimo dydžio už vaikų ugdomų pagal ikimokyklinio ir ar priešmokyklinio ugdymo programas išlaikymą nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašas