Ikimokyklinėje įstaigoje – gerbiami bei puoselėjami individualūs vaiko gebėjimai, skatinama jo saviraiška. Darželyje sudarytos geros sąlygos vaikų saviraiškai  per įvairią meninę veiklą. Grupėse įrengti vaidybos, meninės veiklos kampeliai. Pedagogų ir vaikų kūrybos darbais papuoštas grupių ir darželio interjeras. Įkurta etnografinė patalpa  „Seklytėlė” su sukauptais senoviškais autentiškais rakandais.

  Pedagogai kūrybingai organizuoja įvairius tradicinius darželio renginius, kuriuose kviečiami dalyvauti visi bendruomenės nariai. Tradiciniai renginiai vyksta atsižvelgiant į metų laiką, šventes, vaikų norą, tėvų ir darbuotojų siūlymus.

RUGSĖJIS – Mokslo žinių diena;

SPALIS – Darželio gimtadienis, Mokytojo diena

GRUODIS – „Saldaturgis”, Kalėdos,  Senųjų metų  palydos;

SAUSIS – Trys karaliai;

VASARIS – Vasario 16-osos šventė,  Užgavėnės;

KOVAS – „Kaziuko mugė”, Kovo 11-osios šventė, „Teatro dienelės”;

BALANDIS – Vaikų Velykėlės;

GEGUŽĖ – Motinos diena, „Lik sveikas, darželi”;

BIRŽELIS – Vaikų gynimo diena, Pažintis su būsimais auklėtiniais.