MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS PLATUSIS  ĮSIVERTINIMAS 2023 m.

MOKYKLOS VEIKLOS TEMINIS ĮSIVERTINIMAS 2023 m.

DARBUOTOJŲ MIKROKLIMATO TYRIMAS 2023  m.

TĖVŲ ANKETINĖ APKLAUSA „ĮSTAIGOS MIKROKLIMATAS – 2019 m.

PEDAGOGŲ MOTYVACIJOS STILIAI

ĮSTAIGOS TERMOMETRAS – 2019 m.

PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS – 2018 m.

PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS – 2017 m.

PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS – 2016 m.

ANKETOS „TĖVŲ POŽIŪRIS Į IKIMOKYKLINIO VAIKO MITYBĄ” IŠVADOS