TĖVŲ ANKETINĖ APKLAUSA „ĮSTAIGOS MIKROKLIMATAS – 2019 m.

PEDAGOGŲ MOTYVACIJOS STILIAI

ĮSTAIGOS TERMOMETRAS – 2019 m.

PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS – 2018 m.

PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS – 2017 m.

PLATUSIS ĮSIVERTINIMAS – 2016 m.

ANKETOS „TĖVŲ POŽIŪRIS Į IKIMOKYKLINIO VAIKO MITYBĄ” IŠVADOS