FILOSOFIJA

Įstaiga atvira pokyčiams, naujovėms. Ugdymo proceso centre – vaikas, ugdytojas – stebėtojas, patarėjas.

 

VERTYBĖS

  • atvirumas;
  • saugumas;
  • kūrybiškumas, atsakomybė;
  • bendradarbiavimas.

ĮSTAIGOS STRATEGINIAI TIKSLAI:

  • Išplėsti partnerystės ryšius su šeima, siekiant pagerinti vaiko ugdymo(si) kokybę.
  • Pagerinti įstaigos materialinę bazę, siekiant užtikrinti saugesnę, estetiškesnę vaikų ugdymo(si) aplinką.
  • Patobulinti pedagogų kompetencijas diegti inovatyvias idėjas ir metodus vaikų ugdymo(si) procese.