FILOSOFIJA

Įstaiga atvira pokyčiams, naujovėms. Ugdymo proceso centre – vaikas, ugdytojas – stebėtojas, patarėjas.

 

VERTYBĖS

  • atsakomybė;
  • lyderystė;
  • inovatyvumas;
  • profesionalumas;
  • pagarba žmogui.

Vadovaujamės šiuolaikinės vaikystės samprata.

Vaikystę laikome ypatingai svarbia viso gyvenimo ugdymo ir ugdymosi pradžia. Mums svarbu ne tik tikslas, bet ir procesas.

ĮSTAIGOS STRATEGINIAI TIKSLAI:

  • Stiprinti emocinę bei fizinę vaikų sveikatą, didinant bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius.
  • Pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą.
  • Pagerinti įstaigos materialinę bazę, atnaujinant ir pritaikant ugdymo aplinkas vaikų ugdymui(si).