IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA  – skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams nuo 1,5 iki 6 metų.

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMAskirta priešmokyklinio amžiaus vaikams nuo 6 iki 7 metų.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

Prevencinės programos:

SOCIALINIO-EMOCINIO MOKYMO IR CHARAKTERIO UGDYMO PROGRAMA „KIMOCHIS. ANKSTYVOJI VAIKYSTĖ”

 

TARPTAUTINE PREVENCINE PROGRAMA „ZIPIO DRAUGAI”

 

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMA

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo procesas praplečiamas:

„GEROS PRADŽIOS” METODIKOS ELEMENTAIS

„REGGIO EMILIA” SISTEMOS ELEMETAIS

S.KNEIPO ORGANIZMO GRŪDINIMO METODIKOS ELEMENTAIS

LAUKO PEDAGOGIKOS IDĖJOMIS.