IKIMOKYKLINĖ UGDYMO PROGRAMA, skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams, atitinkanti įstaigos savitumą, filosofiją bei tradicijas, papildanti bendrąjį visų ikimokyklinių įstaigų tikslą kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius poreikius.

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA
Priešmokyklinio amžiaus grupėje naudojama bendroji priešmokyklinio ugdymo programa.
Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai, t.y., jeigu vaikas gimęs (nuo sausio iki gruodžio mėnesio) – tai rugsėjo mėnesį jis pradeda lankyti priešmokyklinę grupę;

„Geros pradžios” metodika

Tarptautinė programa „Zipio draugai”

Reggio Emilia metodo elementai