IKIMOKYKLINĖ UGDYMO PROGRAMA – skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams nuo 1,5 iki 6 metų.

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA – skirta priešmokyklinio amžiaus vaikams nuo 6 iki 7 metų.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo procesas praplėstas:

SOCIALINIO-EMOCINIO MOKYMO IR CHARAKTERIO UGDYMO PROGRAMA „KIMOCHIS. ANKSTYVOJI VAIKYSTĖ”

TARPTAUTINE PROGRAMA „ZIPIO DRAUGAI”

„GEROS PRADŽIOS” METODIKOS ELEMENTAIS

„REGGIO EMILIA” SISTEMOS ELEMETAIS

S.KNEIPO METODIKOS ELEMENTAIS

LAUKO PEDAGOGIKOS IDĖJOMIS.