IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA  – skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams nuo 1,5 iki 6 metų.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMAskirta priešmokyklinio amžiaus vaikams nuo 6 iki 7 metų.

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo procesas praplečiamas:

SOCIALINIO-EMOCINIO MOKYMO IR CHARAKTERIO UGDYMO PROGRAMA „KIMOCHIS. ANKSTYVOJI VAIKYSTĖ”

TARPTAUTINE PREVENCINE PROGRAMA „ZIPIO DRAUGAI”

„GEROS PRADŽIOS” METODIKOS ELEMENTAIS

„REGGIO EMILIA” SISTEMOS ELEMETAIS

S.KNEIPO ORGANIZMO GRŪDINIMO METODIKOS ELEMENTAIS

LAUKO PEDAGOGIKOS IDĖJOMIS.